Πρέπει ή όχι ν’ αλλάξουν τα όρια της Παμβώτιδας;

on .

 Καθώς άνοιξε το ζήτημα αλλαγής της οριοθέτησης της λίμνης Παμβώτιδας και η αναγκαιότητα επανακαθορισμού της, αρκετοί πολίτες μεταξύ αυτών και ΜΜΕ, ζητούν με επίσημο και σαφή τρόπο δημόσια, να ενημερωθεί και εξηγηθεί στην τοπική κοινωνία, τι ακριβώς μέλλει γενέσθαι. Τα ερωτήματα που θέτουν είναι: α) Κυρίως για ποιους λόγους πρέπει να αλλάξουν τα όρια της οριοθέτησης, β) ποιες αλλαγές προτείνουν, γ) με ποιο τρόπο και δ) ακόμη εάν υπάρξει αλλαγή προς την μικρότερη επιφάνειά της, αυτή θα είναι σε κάποια σημεία ή συνολική.

Θα επιχειρήσω να απαντήσω στα παραπάνω ερωτήματα αναφέροντας τα εξής: Οι Επιτροπές Οριοθέτησης Αιγιαλού και Παραλίας της λίμνης Παμβώτιδας, οριοθέτησαν την υδάτινη έκταση της Λίμνης, στο όριο της πολυγωνικής περιβάλλουσας γραμμής, της ισοϋψούς καμπύλης η οποία χαράχτηκε σε απόλυτο υψόμετρο 469,54 μ.  α) Λόγοι αλλαγής, μέχρι και πρόσφατα δεν είχαν προκύψει, με καμία επίσημη αναφορά (υπηρεσιακή η πολιτική), ή κάποια σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων, εάν υπάρχουν δεδομένα προβλήματα από την εφαρμογή της. Κατά την διαδικασία οριοθέτησες όμως, δεκάδες κάτοικοι, ιδιοκτήτες παρόχθιων εκτάσεων, Ντραπάτοβας, των Λογγάδων, της Βασιλικής και της Καστρίτσας, διαμαρτύρονταν για το όριο της κόκκινης γραμμής που έθεσε η Επιτροπή Οριοθέτησης της Περιφέρειας Ηπείρου στο υψόμετρο 469,54 μ. Με την κόκκινη αυτή γραμμή, με την οριοθέτηση της όχθης δηλαδή, αρκετές εκτάσεις των ιδιοκτητών εντάσσονται στο υδάτινο οικοσύστημα και μέχρι και σήμερα οι ιδιωτικές αυτές  εκτάσεις που βρίσκονται εντός της παρόχθιας ζώνης, έχουν τεθεί σε καθεστώς απαλλοτρίωσης, η όλη διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (μάλλον ούτε, καν’ ξεκίνησε). Νέο ζήτημα αλλαγής της οριοθέτησης, άνοιξε πρόσφατα, από βουλευτή μας  επικαλούμενο το «σύνολο της τοπικής κοινωνίας», μάλλον απ’ ότι εννοεί τους ιδιοκτήτες εκτάσεων γύρω από την οριοθέτηση, που συνορεύουν με αυτήν και που έχουν τα αναφερόμενα προβλήματα. Προστίθεται επιπλέον και το ζήτημα του έργου του παραλίμνιου ποδηλατοδρόμου – πεζόδρομου (τμήμα Μώλος - Πέραμα και τμήμα Κατσικάς – Πέραμα). Κυρίως για τους λόγους αυτούς, ζητείται η αλλαγή της οριοθέτησής της, ώστε «η κόκκινη γραμμή» η οποία χαράχτηκε σε υψόμετρο 469,54 μ. να επανέλθει στο «φυσικό όριο της λίμνη».  β) Προτεινόμενες αλλαγές, η κόκκινη γραμμή της οριοθέτησης  (469,54 μ.), να επανέλθει στο «φυσικό όριο της λίμνη», ποιο όμως είναι αυτό το όριο και ποιο είναι το υψόμετρο του;  γ) Ο τρόπος για το θέμα αλλαγής της οριοθέτησης έχει μεγάλες εμπλοκές, γραφειοκρατικές, χρονοβόρες διαβουλεύσεις των αρμοδίων επιτροπών (Υπουργείων – Περιφέρειας - Δήμων – Φορέων, κλπ ) και εμπλοκές με δικαστικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, θα έχει μεγάλες περιπέτειες και η ολοκλήρωση αυτών θα επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση σε έργα, Ποδηλατόδρομος, Π.Δ. λίμνης, Π.Δ. Τοπ. Πολεοδομικού, κοκ. δ) Εάν θα υπάρξει αλλαγή, αυτή είναι συνολική γιατί η επιφάνεια της οριογραμμής των λιμνών, είναι μια κλειστή ισοϋψής (με κοινό υψόμετρο) πολυγωνική γραμμή.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν, η εκτίμησή μου μετά από την συνεχή διερεύνηση του θέματος και αναφορές σε προγενέστερα δημοσιεύματά μου, είναι ότι: α) Έγινε λανθασμένος χειρισμός και υπολογισμός της οριοθέτησης και συνεπώς της «κόκκινης γραμμής» με τα επακόλουθά της β) Απαιτείται η ανάγκη διαφοροποίησης των αρχικών προτάσεων και προτείνω όπως η οριογραμμή όχθης της λίμνης μας, (που σήμερα αντιστοιχούσε στο ανώτατο σημείο του μεταλλικού φράκτη του υπερχειλιστή της μεταλλικής πόρτας του θυροφράγματος) να χαραχτεί στο προς την λίμνη όριο των διανομών του Υπουργείου Γεωργίας. γ) Να γίνει αποδεκτό τεχνικά, ότι όλα τα υψόμετρα της προμελέτης & μελέτης, είναι σχετικά  υψόμετρα, όπου σύμφωνα με την αρχική  μελέτη, όλες οι  γινόμενες κατά την διάρκεια  εκπόνησής της, υψομετρικές συνδέσεις και 

χαράξεις, γινόταν με αφετηρία, την υψομετρική βάση, το παραλίμνιο κρηπίδωμα) και όλες οι μετέπειτα μετρήσεις από την λειτουργία του έργου μέχρι σήμερα, αφορούν τις ενδείξεις του σταθμήμετρου που έχει τοποθετηθεί στο θυρόφραφραγμα και όχι τα απόλυτα υψόμετρα της λίμνης, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε και απόλυτα και σχετικά υψόμετρα ομοιάζοντα με υψομετρική διάφορα περίπου έως και 1,36 του μέτρου μεταξύ τους, τα όποια αλληλοσχετιζόμενα, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. 

 Αγαπητοί αναγνώστες, τα αντιπλημμυρικά έργα της λίμνης που κατασκευάστηκαν κατά το παρελθόν, όπως ο ρυθμιστής στάθμης, κοινώς ονομαζόμενος και υπερχειλιστής,  βρίσκεται σε ιδία λειτουργία έως και σήμερα, γεγονός που δεν αμφισβητείται και το υψόμετρό του και η λειτουργία του, επηρεάζουν την έκταση του (πρώην) φυσικού φαινομένου της λίμνης μας, ήτοι το ύψος και την έκτασή της και συνακόλουθα και την οριογραμμή της όχθης της, την παραλία της και την παρόχθια ζώνη της. Η κόκκινη, η κίτρινη και η μπλε είναι οι γραμμές, που οριοθετούν την Παμβώτιδα σε σχέση με την ξηρά και τις πέριξ της λίμνης ιδιοκτησίες, τις ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις της. Σήμερα όμως αποδεχόμαστε μια επιφάνεια της λίμνης, που βρίσκεται σε ανώτατο σημείο, ήτοι πάνω από την υπερχείλισή της και πάνω από την στέψη του μεταλλικού φράχτη του υπερχειλιστή ή άλλως, της μεταλλική πόρτα του θυροφράγματος.

Αναφέροντας αυτά, ίσως ανακύπτουν και νέα ερωτήματα στην τοπική κοινωνία, εμπλεκόμενους και αρμόδιους, ποιος όμως θα δώσει τις απαντήσεις, που δεν είναι κάτι απλό, όπως: α) Κύριοι δεν έγινε κανένα λάθος β) Κύριοι δεν ισχύουν αυτά που υποστηρίζουν «κάποιοι, κάποιος…» γ) Κύριοι, θα αποδεχτούμε ότι έγινε τεχνικό λάθος ή λάθος εκτίμηση και δ) Κύριοι, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί κάποια άλλη λύση και να μην ληφθεί υπόψη και υιοθετηθεί το απόλυτο υψόμετρο των 469,54 μέτρων σε σχέση με το θυρόφραγμα του υπερχειλιστή στο Πέραμα, στην χάραξη της «κόκκινης γραμμής», με πρόταση ενός νέου υψόμετρου και μίας νέας ισοϋψής, σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής του.   

 * Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ειδικευμένος σε θέματα εγγείων βελτιώσεων και υδραυλικών έργων υποδομής.