Περισσότερη ενημέρωση για το νερό που πίνουμε…

on .

Η παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, η λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, η λήψη μέτρων για την προστασία της δημοσίας υγείας και η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού στους πολίτες, είναι ευθύνη και αρμοδιότητα των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, δίδονται σαφείς οδηγίες στους Δήμους και στις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν την ευθύνη για τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο αντίστοιχα, να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τις οδηγίες  για την ποιότητα του πόσιμου νερού, που αναφέρονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, στη συχνότητα των δειγματοληψιών και στις υποχρεώσεις των υπευθύνων.

Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και αναλύσεων σημείων, καθώς και ο ετήσιος αριθμός των δειγμάτων εξαρτώνται από τον πληθυσμού (κάτοικοι) και από τον όγκο νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως εντός της ζώνης παροχής στην οποία ανήκει το εκάστοτε σημείο δειγματοληψίας.  Επισημαίνεται στις διατάξεις ότι οι υπεύθυνοι ύδρευσης στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης «ως σημείο δειγματοληψίας» πρέπει να θεωρούν και τη βρύση των καταναλωτών, που χρησιμοποιείται κυρίως για παροχή πόσιμου νερού, από την οποία υποχρεούνται να λαμβάνουν δείγματα.

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η ποιότητα του νερού που όλοι πίνουμε δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την καλή ποιότητα των πηγών υδροληψίας, την καλή κατάσταση του δικτύου ύδρευσης, των δεξαμενών αποθήκευσης, τα  αντλιοστάσια κ.λπ., μέσω των οποίων φτάνει στα σπίτια μας το πόσιμο νερό, αλλά εμπλέκονται κι άλλοι σημαντικοί παράγοντες (διαρροές, διακοπές ηλεκτρικές, βλάβες στο δίκτυο, πλημμυρικά και σεισμικά φαινόμενα, κ.α.). 

Πρόσφατα έγιναν κάποια σχόλια ανάμεσα στον «Π.Λ.» και την ΔΕΥΑΙ, για την ποιότητα του νερού που πίνουμε στον Δήμο μας (Ιωαννιτών), ωστόσο, το θέμα της ποιότητας του νερού που πίνουμε, νομίζω αφορά και τις άλλες υδρευόμενες περιοχές του Λεκανοπέδιου Ιωαννίνων, όμορων Δήμων (Ζίτσας, Δωδώνης) που υδρεύονται από ένα άλλο κύριο υπεύθυνο ύδρευσης του λεκανοπεδίου μας, τον ΣΥΔΛΙ. 

Το θέμα που προκύπτει λοιπόν είναι ότι έχουμε δύο υπεύθυνους ύδρευσης πρώτου βαθμού στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων με ξεχωριστές  αρμοδιότητες έλεγχου της ποιότητας  του νερού, που πίνουν οι υδρευόμενες περιοχές. Αυτή η προκύπτουσα διπλή ευθύνη μήπως εμπλέκεται και  δημιουργούνται προβλήματα ποιότητας του νερού ύδρευσης; Να αναφέρουμε εδώ ότι οι τρεις Δήμοι του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Ιωαννίνων – Ζίτσας –Δωδώνης) αποτελούν μέλη του ΣΥΔΛΙ, δηλαδή αρκετοί οικισμοί των αναφερόμενων Δήμων υδροδοτούνται από τον Σύνδεσμο και η πόλη των Ιωαννίνων υδροδοτείται από την ΔΕΥΑΙ.   

Απ’ ότι γνωρίζω, ο ΣΥΔΛΙ αναφέρει ότι για τα εξωτερικά υδραγωγεία μέχρι και τις δεξαμενές του, σε όλους τους υδρευόμενους απ’ αυτόν οικισμούς έχει αυτός την ευθύνη συντήρησης / λειτουργίας / ελέγχου.  Από τις δεξαμενές την ευθύνη συντηρήσεως / λειτουργίας / ελέγχου των αγωγών μεταφοράς - διανομής για τα εσωτερικά δίκτυα εντός των οικισμών, αρμόδιοι είναι τα μέλη του, οι αντίστοιχοι Δήμοι που υδρεύονται (Ζίτσας, Δωδώνης) και η ΔΕΥΑΙ.          

Η ΔΕΥΑΙ, από ότι πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα της, κάνει ελέγχους ποιότητας νερού στο δίκτυό της και στο ανάλογο δίκτυο των οικισμών αρμοδιότητάς της, που υδρεύεται από τον ΣΥΔΛΙ, όμως ο Σύνδεσμος κάνει ανάλογες μετρήσεις και ελέγχους στα τμήματα που είναι αρμόδιος και που υπάρχουν αυτές οι μετρήσεις, ώστε να ενημερώνονται οι υδρευόμενοι;

Πράγματι μέχρι προ ολίγων ετών, δεν υπήρχαν αποτέλεσμα στο site της ΔΕΥΑΙ και αυτό το θέμα θίχθηκε πολλές φορές από τα ΜΜΕ της περιοχής μας. Τον Μάιο του 2019, επί δημαρχίας Θ. Μπέγκα, έγιναν οι πρώτες αναρτήσεις (22) δειγματοληπτικών ελέγχων με τα αποτέλεσμα τους, στην ιστοσελίδα. Η νέα δημοτική αρχή (Μ. Ελισάφ) συνέχισε τους ελέγχους, με ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων στο site της ΔΕΥΑΙ, αλλά νομίζω δεν πληρούν σε πλήθος τους ανάλογους ελέγχους της κείμενης νομοθεσίας, όπως την ελάχιστη συχνότητα, τον ετήσιο αριθμό, το  σημείο δειγματοληψίας /δειγμάτων.

Ως συμπέρασμα, μπορεί κανείς να τονίσει πως ναι μεν το νερό που υδρευόμαστε (της ΔΕΥΑΙ και του ΣΥΔΛΙ) είναι άριστης ποιότητας, αλλά πάντα οι υπεύθυνοι πρέπει να φροντίζουν προκειμένου να καλύπτουν τις ανησυχίες των υδρευόμενων κατοίκων, κάνοντας και  ανακοινώσεις στα ΜΜΕ, ώστε το κοινό που δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες να ενημερώνεται πλήρως.

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ειδικευμένος σε θέματα εγγείων βελτιώσεων και υδραυλικών έργων υποδομής.