Πλαστικά απορρίμματα και νέο περιβαλλοντικό τέλος…

on .

 Ο πρόσφατος νόμος 4819/23-09-2021 αποτελεί το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων μας και θεσπίζει τα κατάλληλα μέτρα (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) για τη μείωση του αντικτύπου τους. Επίσης καθορίζει για ανάλογες περιπτώσεις το απαιτούμενο τέλος (φόρος) απόδοσης ανακύκλωσης για κάποια προϊόντα απορριμμάτων μας. Σε προηγούμενα πρόσφατα δημοσιεύματά μου έχω αναφέρει ότι τα χρονικά περιθώρια της εφαρμογής κάποιων διατάξεων του αναφερόμενου νόμου στενεύουν, δηλαδή

έρχεται η ώρα της εφαρμογής των και πρέπει πολίτες, επιχειρηματίες, φορείς να γνωρίζουν τι οφείλουν να κάνουν. Όσοι υπόχρεοι δεν είναι έτοιμοι, πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες και δράσεις εφαρμογής των νέων υποχρεώσεών των που απορρέουν από την εφαρμογή του αναφερόμενου νόμου και να δρομολογήσουν την υλοποίησή τους.

Σύμφωνα, λοιπόν με  το άρθρο με τίτλο «Μέτρα για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)» από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το τέλος ανακύκλωσης του παρόντος ορίζεται σε οκτώ (8) λεπτά.

Το ποσό του τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. Οι  εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων και σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του. Το τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων ανακύκλωσης.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα όσα ισχύουν για τη διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα, τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων, διευκρινίζει τα εξής:  Όσον αφορά στον κλάδο του εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού αλλά και του αναψυκτικού, γάλατος κ.ά. και με βάση τη γενικότερη γνώση που έχουμε για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα πλαστικά υλικά που κατά κανόνα χρησιμοποιούνται για το μπουκάλι, το πώμα και την ετικέτα είναι PET, PP (πολυπροπυλένιο) και PΕ (πολυαιθυλένιο) και συνεπώς δεν επιβαρύνονται με το τέλος. Αν υπάρχει χρήση PVC, συνήθως αφορά κάποιες ετικέτες στο μπουκάλι, αλλά υπάρχουν και ετικέτες που δεν είναι από PVC . Οπότε η επιβολή του τέλους δεν αφορά πλαστικές συσκευασίες προϊόντων, στις οποίες δεν περιέχεται το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Μας ενημερώνει επίσης με το από 25-05-2022 δελτίο τύπου του  επισημαίνοντας,  πως κανένα από τα προϊόντα των μεγάλων παραγωγών δεν περιλαμβάνει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) σε κάποιο από τα μέρη του και συνεπώς δεν επιβάλλεται αυτό το τέλος ανακύκλωσης, στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η επιβολή του τέλους των 8 λεπτών για τις ετικέτες συσκευασίες προϊόντων που περιέχουν πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), υπηρετεί την ίδια φιλοσοφία που έχει ήδη προηγηθεί, με την επιβολή τέλους στη χρήση της πλαστικής σακούλας και έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών - καταναλωτών πάνω στο ζήτημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα πλαστικά. Εμείς όμως όλοι μαζί και ανεξαρτήτως τελών, θα πρέπει να συμβάλουμε μέσω των επιλογών μας στη μείωση της χρήσης των πλαστικών αλλά και στην ανακύκλωση, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

• Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε..