Τα οφέλη της ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων

on .

 Το τελευταίο σχέδιο νόμου, ο 4819/2021 για τα απόβλητα, προβλέπει την καθιέρωση συστήματος χωριστής συλλογής προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς ειδών κλωστοϋφαντουργίας (ρούχων, υφασμάτων, ιματισμού, κλπ.) υποχρεούνται να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να θέσουν σε λειτουργία ένα ή περισσότερα Συλλογικά Συστήματα

  • Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), για όλα τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά. Οι νομικές απαιτήσεις των φορέων (ΣΣΕΔ) περιλαμβάνουν, τις χρηματικές εισφορές που υποχρεώνονται να καταβάλουν οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς, για  το κόστος του σχεδιασμού και της οργάνωσης του συστήματος της χωριστής συλλογής των κλωστοϋφαντουργικών, μετά τον κύκλο ζωής τους.                              
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ως την κατηγορία προϊόντων με το τέταρτο υψηλότερο επίπεδο πίεσης, όσον αφορά τη χρήση πρωτογενών πρώτων υλών και νερού. Καθόσον η μόδα έρχεται και φεύγει, ο τρόπος λειτουργίας της βιομηχανίας της έχει αλλάξει κατά πολύ, οι κοινωνίες έχουν μυηθεί σε μια νοοτροπία γρήγορης μόδας, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, για ύφασμα και ρούχα, που οδήγησε σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση του αριθμού των κλωστοϋφαντουργικών. 
  • Σήμερα πολλά ειδή ρουχισμού μας δεν χρησιμοποιούνται, μένουν στις ντουλάπες μας και τελικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Επί του παρόντος πληροφοριακά θα αναφέρω ότι μόλις το 1% του συνόλου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων παγκοσμίως ανακυκλώνεται σε νέα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.  Αυτά όμως δεν αποκλείουν προς το παρόν τους Δήμους, να συνάπτουν συμβάσεις, χωριστής συλλογής για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών με ιδιώτες συλλέκτες.
  • Τέτοιες δράσεις σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν σε πολλούς Δήμους της χώρας μας και  αρκετοί γνωρίζουν ότι υπάρχουν κάδοι / περιέκτες  συλλογής  ρούχων εντός κάποιων εμπορικών καταστημάτων, που συνεργάζονται με Μ.Κ.Ο., κοινωνικές φιλανθρωπικές ομάδες και οργανισμούς, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και την αποφυγή της απόρριψης των ρούχων στους κάδους απορριμμάτων και της ανεξέλικτης ταφής αυτών. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός συστήματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΔΕΠ) στην κατηγορία των κλωστοϋφαντουργικών, αναμένεται να ενισχύσει αυτές τις προσπάθειες και να παράσχει ένα σαφέστερο γενικό πλαίσιο και κατεύθυνση. Οι δημοτικές αρχές μετά την εφαρμογή του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, θα είναι και οι πλέον αρμόδιες για τη συλλογή και μεταφορά των συλλεγόμενων αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών.                                                                                                                               
  • Στα πλαίσια της πρόληψης, ο Δήμος Ιωαννιτών ετοιμάζεται και σχεδιάζει μια δράση συλλογής ρούχων και υποδημάτων, σε συνεργασία με ιδιώτη για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυτών  που θα λειτουργήσει σύντομα, με την τοποθέτηση κάδων  χρώματος μωβ συλλογής κλωστοϋφαντουργικών σε πολλά σημεία της επικράτειάς του. Πιστεύω η δράση αυτή θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτέλεσμα, καθώς θεωρείται μια πρωτοπορία στον τομέα της ανακύκλωσης για την Περιφέρεια Ηπείρου. Θα συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας ανά υλικό, περιορίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μειώνοντας το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων μας.
  • Πρέπει όμως και εμείς ως πολίτες να απαλλαγούμε από συνήθειες και νοοτροπίες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και να βοηθήσουμε για την μείωση της δημιουργίας αποβλήτων και να συμβάλλουμε στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.
  • *Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε..