Το μεγάλο στοίχημα της διαχείρισης αποβλήτων…

on .

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του, ο Δήμος Ιωαννιτών προχώρησε πρόσφατα με ανάλογους διαγωνισμούς έργων, στην πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση διαχείρισης των αποβλήτων του, ξεκινώντας από την δημοπράτηση του Πράσινου Σημείου, την προμήθεια καφέ κάδων βιοαποβλήτων (τροφών) και κάδων κομποστοποίησης (πρασίνων υλικών, κήπων / πάρκων, τροφών) καθώς και κατάλληλων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων.
Με το δημοσίευμά μου αυτό θα κάνω μια μικρή αναφορά στα σχετικά έργα και τις δράσεις του Δήμου μας και μια πρώτη αρχική ενημέρωση, αναφέροντας ότι, μετά την έναρξη υλοποίησης των σχεδίων αυτών και εφόσον βέβαια επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί, το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων μας θα μπορέσει να μειωθεί κάτω από τα σημερινά επίπεδα.
Στο Δήμο μας, όπως και σε παρά πολλούς άλλους Δήμους στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύντομα θα λειτουργήσουν τα Πράσινα σημεία, οι Γωνίες Ανακύκλωσης, το Σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων, δράσεις κομποστοποίησης και λοιπά συστήματα Χωριστής Συλλογής και Διαλογής στην πηγή υλικών, όπως συσκευασίας, ηλεκτρικών συσκευών, Μπαταριών, κλωστοϋφαντουργικών, επίπλων, στρωμάτων κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι βρισκόμαστε όλοι ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης των συστημάτων αυτών και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει εξοικείωση του πληθυσμού με τα συστήματα χωριστής συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, τα οποία δεν είναι εύκολα στην εφαρμογή τους.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η πόλη μας, με τα μικρότερα συνορεύοντα σε μέγεθος αστικά οικιστικά κέντρα του περιφερειακού ιστού της, συγκροτούν ένα ευρύτερο οικιστικό σύνολο και αποτελούν το σημαντικότερο αστικό κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου. Επομένως, οι ποσότητες των αστικών στερεών αποβλήτων του συνόλου μας είναι αυξημένες (κοινώς μεγάλες) και αποτελούν δύσκολη διαχείριση. Βασικό στοιχείο για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης των Α.Σ.Α. και ειδικά της ξεχωριστής συλλογής των υλικών, αποτελεί η υλοποίηση οργανωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης των δημοτών, γιατί εάν δεν βοηθήσουμε εμείς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, ο Δήμος δεν θα επιτύχει τίποτα.
Θα αναφέρω τι ακριβώς εξυπηρετεί το έργο υποδομής του Πράσινου Σημείου του Δήμου μας. Στους διαμορφωμένους χώρους του θα συλλέγονται ενδεικτικά: χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, μικρές ηλεκτρικές συσκευές και ογκώδεις ηλεκτρικές συσκευές (ΑΗΗΕ), απλοί λαμπτήρες και λαμπτήρες φθορισμού, βιβλία, μπαταρίες, ρούχα, υφάσματα, παπούτσια, ξύλο, έπιπλα, χαλιά, τζάμια, συσκευασίες ανάμικτες, χώματα και πέτρες, ογκώδη πλαστικά, πράσινα υλικά πάρκων και κήπων, γεωργικά απόβλητα, μελάνια εκτυπωτή, CD, κλπ. Οι πολίτες / δημότες θα μπορούν να παραδίδουν τα χρήσιμα αυτά υλικά χωριστά συλλεχθέντα προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με το δικό τους μεταφορικό μέσο στο Π.Σ.
Επίσης, ο Δήμος θα τροφοδοτεί το Π.Σ. απ’ ευθείας και με υλικά που δεν συλλέχτηκαν και συγκεντρώθηκαν από τους δημότες. Με στόχο να λειτουργήσουν σωστά τα Πράσινα Σημεία, πρέπει ο Δήμος μας να δώσει κίνητρα και οφέλη στον δημότη / πολίτη, όπως, ας πούμε, να προβεί στη δημιουργία ανταποδοτικής κάρτας δημότη για χρήση αποκλειστικά στα Πράσινα Σημεία, ώστε οι πολίτες που φέρνουν υλικά να λαμβάνουν εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδικούς σταθμούς, εκδηλώσεις, κ.λπ.) ανάλογα με τις ποσότητες ή τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρησιμοποιούν και ανακυκλώνουν.
Για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και την κομποστοποίηση ο Δήμος μας έχει σχεδιάσει την προμήθεια και δωρεάν διανομή κάδων βιοαποβλήτων και κομποστοποίησης διαφόρων χωρητικοτήτων καλύπτοντας ένα ικανοποιητικό ποσοστό για αρχή των επιχειρήσεων και νοικοκυριών του. Η εφαρμογή όμως ενός συστήματος καθοδήγησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που έχουν ή πρόκειται να λάβουν και να λειτουργήσουν κάδο βιοαποβλήτων ή οικιακής κομποστοποίησης, καθώς και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας της δράσης, με δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο είναι απαραίτητη.
Επίσης, για τη γενική λειτουργία του νέου συστήματος της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και με στόχο να επιτύχει η χωριστή συλλογή των τροφών, πρέπει ο Δήμος να δώσει κίνητρα και οφέλη στον δημότη / επιχείρηση, όπως την δημιουργία μία νέας κατηγορίας χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας, με έκπτωση επί των δημοτικών τελών για όσους διαθέτουν και λειτουργούν καφέ κάδους βιοαποβλήτων και κάδους οικιακής κομποστοποίησης.
Η χωριστή συλλογή των τροφών και των πράσινων αποβλήτων (χωρίς ανάμιξη με τα λοιπά απόβλητα) και η ανάπτυξη των νέων δράσεων χωριστής συλλογής, πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των λοιπών απορριμμάτων μας, πέρα από το υφιστάμενο σύστημα, θα βοηθήσει για την ομαλότερη μετάβαση στο μοντέλο ξεχωριστής συλλογής περισσοτέρων ρευμάτων, θα αναδείξει τα τοπικά έργα υποδομής και τις κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων μας, θα βοηθήσει στη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή.
Συμπερασματικά, η αναδιοργάνωση της Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ιωαννιτών και των όμορων Δήμων, είναι άμεση και πολύ σημαντική υπόθεση.

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Συγκοινωνιακών – Υδραυλικών Έργων Υποδομής.