Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού!

on .

Κάθε φορά που στη χώρα μας συμβαίνουν δύσκολες καταστάσεις, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, σαν τις τελευταίες χιονοπτώσεις, ο Κρατικός μηχανισμός αποδεικνύεται απροετοίμαστος να τις αντιμετωπίσει, αλλά ούτε διδασκόμαστε ποτέ από τα σφάλματά μας. Ο μεγάλος Έλληνας σοφός όλων των αιώνων έλεγε: «γηράσκω αεί διδασκόμενος»· μόρφωση θεωρείται εξ άλλου η ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς τις συνθήκες της ζωής. Οι λαϊκές παροιμίες, τις οποίες έχει δημιουργήσει ο θυμόσοφος λαός μας, αντιπροσωπεύουν τη λαϊκή σοφία και θα ήταν χρήσιμο να τις συμβουλευόμαστε σε ανάλογες περιπτώσεις. Η λαϊκή

λοιπόν παροιμία, η οποία λέει, «του φρονίμου το παιδί, πριν πεινάσει μαγειρεύει», έχει σχέση με τα τελευταία γεγονότα.
Είναι σχεδόν βέβαιη η αποτυχία, όταν περιμένει κανείς να αντιμετωπίσει ένα δυσάρεστο ακραίο γεγονός, που είναι μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, στηριζόμενος μόνο στη δράση εκείνης της στιγμής, χωρίς να έχει κάνει, από τον καιρό της ηρεμίας, κατάλληλη προετοιμασία σε απαιτούμενα (κατ’ εκτίμηση) τεχνικά μέσα, προσωπικό, πόρους, βοήθεια κ.λ.π.
Κάθε φορέας της πολιτείας, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη αποστολή να φέρει εις πέρας, είναι υπεύθυνος και υπόλογος, έναντι της πολιτείας, να έχει μελετήσει και να έχει ήδη σχεδιάσει, από τον καιρό της ηρεμίας, πώς θα φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, ακόμη κι αν προκύψουν, οποτεδήποτε και οποιεσδήποτε καταστάσεις, που θα αφορούν την αποστολή του. Προτού να έλθει το δυσάρεστο γεγονός, τότε έχει το χρόνο και την ηρεμία, όχι υπό τη πίεση της ανάγκης, λαμβάνοντας υπ’ όψη και δεδομένα – συμπεράσματα, να σχεδιάσει σωστά· τότε πρέπει να ζητήσει από τους προϊσταμένους του, ότι του λείπει για να συμπληρώσει τα αναγκαία μέσα και προσωπικό. Την ύπαρξη και τη καταλληλότητα αυτών των σχεδίων, πρέπει να γνωρίζει και το προϊστάμενο του φορέα κλιμάκιο.
Σήμερα, ευτυχώς, υπάρχουν τα τεχνικά μέσα, για να εντοπισθούν έγκαιρα τα επερχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα και δεν υπάρχει δικαιολογία αιφνιδιασμού. Δεν υπάρχει επίσης δικαιολογία, ότι ο κάθε αρμόδιος φορέας, δεν είχε, τη δεδομένη στιγμή, επαρκή ίδια τεχνικά μέσα, για να αντιμετωπίσει την έκτακτη κατάσταση· υπάρχει πληθώρα ιδιωτικών μηχανημάτων, μεγάλων δυνατοτήτων, τα οποία μπορούν να βρεθούν, σε εύλογο χρόνο, όπου η πολιτεία τα χρειάζεται, αρκεί να είναι γνωστή η ύπαρξή τους, οι δυνατότητές τους, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη τους, ο οποίος φυσικά, πρέπει να είναι ενήμερος για το θέμα, κι αν χρειαστεί να επιστρατευτούν κάποτε, θα αποζημιωθεί.
Είναι γεγονός ότι στην όποια αντιμετώπιση των τελευταίων γεγονότων, εκτός από τους πολίτες και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες πάλεψαν κουράστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν, αλλά αποτέλεσμα δεν προέκυψε. Εάν δεν υπάρχει, σε κάθε περίπτωση ο αναγκαίος σχεδιασμός, αυτά θα συμβαίνουν πάντα. Κι αν δεν διδασκόμαστε, κάθε φορά, από τα σφάλματά μας αυτά θα συμβαίνουν, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση.
Το μόνο που γίνεται, μετά από κάθε αποτυχία, είναι να εκτοξεύονται αλληλοκατηγορίες μεταξύ της εκάστοτε κυβέρνησης και της εκάστοτε αντιπολίτευσης, μέχρι να κατακαθίσει ο κουρνιαχτός και μετά θα επαναπαυτούμε πάλι, μέχρι να μας βρει η κακή μας τύχη, για να αποδειχτεί ότι είμαστε και πάλι ανέτοιμοι. Μακάρι να ήταν αυτή η φορά η τελευταία της αποτυχίας· πληροφορηθήκαμε από την τηλεόραση ότι έχουν καταρτιστεί, ήδη, τα αναγκαία σχέδια.