Απειλές για τη λίμνη και τον υδροφόρο ορίζοντα...

on .

Με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα του «Π.Λ.» σχετικά με τη ρύπανση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων λόγω του περιστατικού ρύπανσης στην Καταβόθρα Μπενίκοβας, θα κάνω μια σύντομη αναφορά σε παλαιότερες επισημάνσεις μου γα τέτοιου είδους περιβαλλοντικά θέματα.
Η ροή των επιφανειακών υδάτων από τις αγροτικές εκτάσεις του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τον αστικό ιστό της

πόλης μας οδηγείται με αγωγούς, τάφρους, δίκτυα στην λίμνη Παμβώτιδα, μέσω της τάφρου Λαψίστας στον ποταμό Καλαμά και στις καταβόθρες Μπενίκονας (Μύλου), Καστρίτσας, Μπάφρας - Πεδινής - Ροδοτοπίου - Αμπελιάς.
Οι καταβόθρες αυτές μαζί με την λίμνη μας, αποστραγγίζουν την υδρολογική λεκάνη του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, μια κλειστή λεκάνη με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και την λίμνη Παμβώτιδα, καθώς και στον Καλαμά, από την ελεύθερη αυτή απορροή των επιφανειακών νερών χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία είναι σημαντικές.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η ρύπανση που μεταφέρουν αυτά τα όμβρια, η οποία σίγουρα οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας των νερών μας. Θα πρέπει επομένως οι έλεγχοι να είναι συνεχείς και οι παραβάτες για κάθε περιβαλλοντική ρύπανση να τιμωρούνται αυστηρά.
Η Παμβώτιδα και ο υδροφόρος ορίζοντας του Λεκανοπεδίου δέχονται έντονες πιέσεις από αστικά λύματα, όμβρια νερά, γεωργικές καλλιέργειες, πτηνοτροφία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία, αστικά και βιομηχανικά απορρίμματα. Διαχείριση και αποτελεσματικός έλεγχος των υγρών ρυπαντικών φορτίων που επιβαρύνουν την λίμνη και τον υδροφόρο ορίζοντά μας δεν υπάρχει, οπότε η ρύπανση του Λεκανοπεδίου, είτε είναι σημειακή, είτε διάχυτη, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολεί πολύ έντονα όλους.
Είναι πασιφανές ότι με πράξεις αλόγιστης ρύπανσης με απόβλητα προκαλούμε πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον. Καλό θα ήταν λοιπόν, το επαναλαμβάνω, οι αρμόδιες υπηρεσίες να φροντίσουν να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας των νερών που αποστραγγίζονται, καθώς τα νερά αυτά πρέπει να οδηγούνται στην λίμνη μας και στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα πιο καθαρά απ’ ότι σήμερα.

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ειδικευμένος σε θέματα υδραυλικών έργων υποδομής και εγγείων βελτιώσεων.