Στη διαχείριση απορριμμάτων οι Δήμοι να κάνουν την ανατροπή!..

on .

 Οι Δήμοι της χώρας μας δυστυχώς στην πλειοψηφία τους, δεν είναι έτοιμοι να πρωταγωνιστήσουν στη νέα εθνική προσπάθεια του πρόσφατου νομοσχεδίου (4819/2021), που δίνει προτεραιότητα στην αλλαγή νοοτροπίας και στην υιοθέτηση μιας νέας διαχείρισης των απορριμμάτων.
Πιστεύω ότι δεν αρκεί μόνο το νέο θεσμικό πλαίσιο, πρέπει οι Δήμοι μας, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, να κάνουμε την ανατροπή. Οι Δήμοι να αναλάβουν την εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και εμείς οι πολίτες, να απαλλαγούμε από τις παλιές συνήθειες και νοοτροπίες, που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και να προβούμε στην υιοθέτηση νέων συνηθειών.
Οι Δήμοι πρώτα καλούνται να συνεισφέρουν με μέτρα για: πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ενίσχυση των ποσοστών ανακύκλωσης, σταδιακή μείωση των αποβλήτων από την ταφή και κυρίως ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Επίσης, καλούνται να φροντίσουν για την γρήγορη ανάπτυξη των νέων δικτύων συλλογής, εκτός των υφιστάμενων σύμμεικτων αποβλήτων μας (πράσινος κάδος) και των κοινών συσκευασίας (μπλε κάδος) και να συμμετέχουν στα νέα διακριτά ρεύματα των ανακυκλώσιμων υλικών, ήτοι των βιοαποβλήτων, της χωριστής συλλογής υλικών συσκευασίας τεσσάρων ρευμάτων ( χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), κλωστοϋφαντουργικών, ηλεκτρικών στηλών κλπ. Δηλαδή οι Δήμοι είναι αυτοί, που αναλαμβάνουν τον απαιτητικό ρόλο της εφαρμογής των νόμων και των διατάξεων που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, γεγονός που αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2020-2030. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε, ο νέος Οδηγός για Δήμους, για την διαλογή στην πηγή & την Ανακύκλωση. Η έκδοση συνεργασίας Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν) που απευθύνεται στους Δήμους της χώρας μας, στοχεύει να τους ενημερώσει για τις υποχρεώσεις τους, όπως προκύπτουν από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τους νέους νόμους για την ανακύκλωση. Η έκδοση δεν έχει ως στόχο μόνο να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για τους Δήμους της χώρας μας, δίνοντας τις κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων και την εναλλακτική διαχείρισή τους, πιστεύω πως φιλοδοξεί και να εφαρμοστεί.
(Η έκδοση είναι διαθέσιμη τόσο σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη μορφή, στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ www.eoan.gr)
*Ο κ. Δημ. Μακρής είναι ειδικευμένος σε έργα έγγειων βελτιώσεων και υδραυλικών υποδομών