Να πώς ρυπαίνεται το περιβάλλον από τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα…

on .

 Το πρόσφατο γεγονός του απορριμματοφόρου οχήματος, που άδειασε τα υγρά απόβλητά του (στραγγίσματα), σε τάφρο απορροής όμβριων στην περιοχή του Δήμου Δωδώνης, δεν αποτελεί την πρώτη φορά κάποιου αντίστοιχου είδους παραπτώματος (απορροής λυμάτων, τοξικών υγρών κ.λ.π) και πιστεύω έως να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα δεν θα είναι και η τελευταία. Η ρύπανση του περιβάλλοντος και ο άμεσος

κίνδυνος της δημόσιας υγείας από τα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα (επικινδύνων ή μη και λύματα) αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στο παρελθόν δεν υπήρξε αντίστοιχο ζήτημα, απλώς πάντα το θεωρούσαμε και το θεωρούμε αυτονόητο και δεδομένο, ότι χύνουμε ό,τι υγρά - νερά, όπου θέλουμε και όποτε θέλουμε, εντός και εκτός δικτύων, καθαρά και ρυπασμένα.
Θα κάνω μια αναφορά σχετικά με το αναφερόμενο θέμα ρύπανσης, για τα προκύπτοντα στραγγίσματα των απορριμματοφόρων και τα υπόλοιπα ρυπασμένα υγρά, από δραστηριότητες απορριμμάτων. Η προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων είναι ουσιαστικά το πρώτο στάδιο ενός Συστήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Τα στερεά απορρίμματά μας συλλέγονται προσωρινά κατά το πλείστον σε κάποια πλαστική σακούλα και στη συνέχεια καταλήγουν σε κάποιο κάδο απορριμμάτων. Αν παρατηρήσουμε τους χώρους στους οποίους συγκεντρώνονται τα απορρίμματα (θέση κάδου) θα διαπιστώσουμε στο δάπεδο του δρόμου, ότι υπάρχουν υγρά στραγγίσματα που δημιουργούν κηλίδες, αυτό οφείλεται και συμβαίνει επειδή τα απορρίμματά μας είναι υλικά ή αντικείμενα που βρίσκονται σε στερεή ή ημιστερεή κατάσταση, με αρκετή υγρασία και υφίστανται μια μικρή συμπίεση μεταξύ τους μέσα στον κάδο, αυτό συντελεί στην απορροή αυτή και το δε νερό της βροχής που περνάει μέσα από τα απορρίμματα όταν οι κάδοι είναι ανοικτοί συντελεί στην αύξηση της απορροής των στραγγισμάτων. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν απορρίμματα εκτός κάδου και ιδιαίτερα σε ανοικτές ή σχισμένες σακούλες, τα στραγγίσματα κυλάνε στους δρόμους πιο ορατά. Και με το ξέπλυμα των δρόμων λόγω βροχής, όλα αυτά οδηγούνται στην περίπτωση της πόλης μας, με το δίκτυο όμβριων στην Λίμνη μας, αποτελώντας μέρος της ρύπανσης της…
Στην συνέχεια σχεδόν καθημερινά, τα απορρίμματα, που έχουν συγκεντρωθεί προσωρινά στους κάδους, συλλέγονται από κατάλληλα όχημα (απορριμματοφόρα – σκουπιδιάρικα) και αυτό αποτελεί το δεύτερο στάδιο ενός Συστήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Οι κάδοι αδειάζουν με τη βοήθεια ενός μηχανικού συστήματος που βρίσκεται ενσωματωμένο στο όχημα εντός του απορριμματοφόρου οχήματος και ότι υπάρχει εκτός κάδου πετάγονται με τα χέρια, μέσα στο όχημα από τους εργάτες του οχήματος. Μέσα στο απορριμματοφόρο, τα απορρίμματα υφίστανται μια συμπίεση ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και να χωρέσει η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα. Κατά το στάδιο αυτό τα απορρίμματα καταλήγουν στο βάθος του εσωτερικού του οχήματος και προκύπτουν νέα περισσότερα στραγγίσματα, που απορρέουν και συγκεντρώνονται στην κατάλληλη δεξαμενή στο κάτω μέρος του οχήματος. Στους χώρους παράπλευρα των θέσεων κάδων όπου σταθμεύουν τα απορριμματοφόρα για την φόρτωση των απορριμμάτων, παρατηρούμε μεγάλες κηλίδες που δημιουργούνται, όταν από τα απορριμματοφόρα πέφτουν / υπερχειλίζουν τα ζουμιά των στραγγισμάτων από τους κάδους, ίσως και από το όχημα. Φυσικά, στις περιπτώσεις που τα οχήματα αυτά είναι ανοικτά (φορτηγά), μικροποσότητες υλικών αλλά και υγρά πέφτουν στο δρόμο κατά τη διαδρομή συνέχεια, αφήνοντας κηλίδες, υγρών ρύπων..
Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής ξεκινά η μεταφορά των απορριμμάτων, τρίτο στάδιο. Στην περιοχή μας οδηγούνται προσωρινά έως να λειτουργήσουν οι Σ.Μ.Α, κατευθείαν στην Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Απορριμμάτων (Εργοστάσιο της Τύριας).
Μελλοντικά τα απορριμματοφόρα δεν θα πηγαίνουν στον χώρο επεξεργασίας ή στο χώρο διάθεσης, αλλά όπως τώρα γνωρίζουμε όλοι στον χώρο διαμεσολάβησης της μεταφόρτωσης σε νέες εγκαταστάσεις, τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α). όπου οχήματα κοντέινερς κλειστά στην συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον χώρο επεξεργασίας, τη Μονάδα ΑΣΑ –Τύριας για την περιοχή μας.
Στον μεγάλο αυτό χορό, του Συστήματος Διαχείρισης των Απορριμμάτων έως τώρα ρωτώ, ποια είναι η μέριμνα και ποια τα έργα υποδομής που έχουν προβλεφτεί και κατασκευαστεί για την επεξεργασία όλων των παραγομένων υγρών αποβλήτων, από τα απορρίμματα και θα αναφέρω: Στραγγίσματα απορριμματοφόρων, πλύσεις κάδων, πλύσεις απορριμματοφόρων οχημάτων, στραγγίσματα κοντέινερ οχημάτων, πλύσεις κοντέινερ, στραγγίσματα συμπίεσης απορριμμάτων στους ΣΜΑ (πρέσας), πλύσιμο δαπέδων των ΣΜΑ, κ.λ.π.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα αναφερόμενα υγρά ρυπασμένα απόβλητα από τα απορρίμματα στα στάδια που προαναφέραμε, είναι αυτονόητο ότι εάν δεν επεξεργάζονται κατάλληλα σε ειδικούς χώρους και διατίθεστε κατάλληλα, κάπου θα καταλήξουν ανεπεξέργαστα και αυτό είναι το περιβάλλον μας. Σίγουρα, πάντως, δεν θα εξαφανιστούν ως δια μαγείας.
Όταν μιλάμε για ένα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων» αναφερόμαστε στο σύνολο των διεργασιών (μεθόδων, επιλογών, δράσεων, έργων, συστημάτων, εργαλείων, κλπ) που πρέπει να λαμβάνουν χώρα, έτσι ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να διασφαλίζει την υγεία των πολιτών και του περιβάλλοντος και μέσα σε αυτό το σχέδιο (master plan) είναι και η επεξεργασία, διάθεση των υγρών αποβλήτων από τα απορρίμματά μας...

Ο κ. Δημ. Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., ειδικευμένος σε έργα έγγειων βελτιώσεων και υδραυλικών υποδομών