Η Περιφέρεια Ηπείρου και οι «κατεπείγουσες ανάγκες»!..

on .

 ΚΑΘΕ φορά το λέμε, όχι διότι χρειάζεται, αλλά για να το εμπεδώσουν όσοι ελάχιστοι κακόπιστοι: Τίποτε προσωπικό δεν έχουμε με κανέναν, ούτε καν με τον επί δεκαετίες στο δημόσιο βίο Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξ. Καχριμάνη.

Φυσικά και του ασκούμε δριμύτατη κριτική για τις «ημέρες και τα έργα του», πάντοτε όμως στα πλαίσια της άσκησης του δημοσιογραφικού καθήκοντος. Αφού το (ξανα)διευκρινίσαμε, πάμε τώρα να δούμε κάποιες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, για τις οποίες

εγείρονται πολλά ερωτηματικά και πάμπολλες απορίες. Όχι πως απαραιτήτως περιμένουμε εξηγήσεις, που όμως καλό θα ήταν να δοθούν, αλλά για να καταστεί σαφέστερη η διαφωνία μας για την ακολουθούμενη τακτική και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ λοιπόν αυτή η Επιτροπή μέσω τηλεδιάσκεψης στις 7 Σεπτεμβρίου, με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα περισσότερα από αυτά αφορούσαν σε παρατάσεις για την αποπεράτωση έργων (δεν έχει σημασία αν επρόκειτο για μικρά ή μεγάλα) και άλλα την ανάθεση έργων με «...απευθείας διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 - παράγραφος 2γ, του νόμου 4412/2016...». Αν όμως δεν μπόρεσαν οι εργολήπτες να ολοκληρώσουν τις εργασίες στον χρόνο που ορίζονταν στη σύμβαση και μάλιστα μεσολαβούντος του καλοκαιριού, πότε θα το κάνουν, το χειμώνα; Αποκλείεται και για αυτό θα ζητήσουν κι άλλη παράταση, για να παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο να παραδίδεται ακόμη κι ένα εργάκι με καθυστέρηση ετών -και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα.
ΝΑ κάνουμε κι άλλες δύο - τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών σε περιπτώσεις που έχρηζαν άμεσης υποτίθεται παρέμβασης, για την αντιμετώπιση καταπτώσεων σε επαρχιακή οδό. Πότε θα γίνει το έργο για το οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2022, όταν εν τω μεταξύ ενδέχεται λόγω του χειμώνα να υπάρξουν και νέες καταπτώσεις; Η δεύτερη, έχει σχέση με τον καθαρισμό τάφρων για την αντιμετώπιση πλημμυρών και αλλού για την αποκατάσταση προσβάσεων. Τώρα που άρχισαν οι βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες; Δεν μπορούσε η Περιφέρεια να αποφασίσει από την Άνοιξη ας πούμε, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έστω μέσα στο καλοκαίρι; Και γιατί δεν αναφέρονται τα ποσά που καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει;
ΝΑ δούμε και την τρίτη απορία και σημαντικότερη. Η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση - προκήρυξη δημοπρασίας, σημαίνει ότι φωνάζουν έναν ή περισσότερους εργολήπτες, κάποιος ή κάποιοι συζητούν μαζί τους και διαπραγματεύονται το κόστος. Στην ουσία σημαίνει απευθείας ανάθεση, που δεν αποκλείεται να γίνεται σε εργολήπτη της αρεσκείας τους, δικό τους άνθρωπο. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται όταν όντως υπάρχει έκτακτη κατεπείγουσα ανάγκη. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας -στη διάθεση πάσης αρμοδίας Αρχής- από την Περιφέρεια Ηπείρου γίνεται προκλητική κατάχρηση αυτού του «προνομίου», που ο νομοθέτης προέβλεψε για την άμεση αντιμετώπιση πραγματικά κατεπειγουσών εκτάκτων αναγκών.
ΕΙΝΑΙ σκανδαλώδες, με πρόσχημα την έκτακτη ανάγκη, να αναθέτει η Περιφέρεια με διαπραγμάτευση έργο με προϋπολογισμό 360.000 ευρώ, όπως αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση που προαναφέραμε. Ακόμη κι αν πρόκειται για σωστό έργο, όπως η σύνδεση δύο δρόμων που αφορούν τα Καρδαμίτσια και το Σταυράκι. Αν γνώριζαν τι θέλουν να φτιάξουν και πού, ας φρόντιζαν νωρίτερα να προκηρύξουν το έργο και σίγουρα θα προέκυπταν οφέλη για το Δημόσιο, που ζημιώνεται καταφανώς με τις διαπραγματεύσεις και απευθείας αναθέσεις. Τα ίδια και χειρότερα, πάλι με διαπραγμάτευση, «για τον καθαρισμό από φερτά υλικά της κοίτης του ποταμού Ρετσιανίτη και προστασία των βάθρων γέφυρας...», με προϋπολογισμό 74.000 ευρώ και άλλα 99.000 για «τεχνικά έργα - διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά»! Πότε, τώρα που άρχισαν οι πλημμύρες και θέλουν να τους πάρουμε στα σοβαρά;
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι οι συμμετέχοντες στην Οικονομική Επιτροπή -σίγουρα και στις άλλες- δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τα προς συζήτηση θέματα, πολύ δε περισσότερο όταν νομίζουν ότι πρόκειται για ...δευτερευούσης σημασίας! Έτσι η Περιφερειακή Αρχή -ο κ. Καχριμάνης δηλαδή που ασκεί τη διοίκηση- φροντίζει να τα «ξεπετά», ασκώντας την πολιτική που έχει επιλέξει και η οποία κατά την άποψή μας και πολλών άλλων, δεν είναι και η ορθότερη για το δημόσιο συμφέρον και τον τόπο. Κατασπαταλώνται πόροι, που ιδιαιτέρως αυτόν τον καιρό είναι πολύτιμοι αφ’ ενός και δε συνεισφέρουν στο βαθμό που θα έπρεπε στην ισόρροπη ανάπτυξη της Ηπείρου. Η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι πρόκειται για αποσπασματικές δράσεις, χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό για το τι χρειάζεται κάθε περιοχή. Για αυτό και πολλούς ακόμη λόγους βρίσκεται στο χάλι που ζούμε. Αν αμφιβάλλετε, πώς κρίνετε το ...κατεπείγον για τη διάθεση 74.000 ευρώ «για τη συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης για το διοικητήριο της Άρτας» με διαπραγμάτευση πάλι;