Και οι ασημουργοί θα ήταν κερδισμένοι

on .

Μη αναμενόμενη ήταν η απόφαση των ασημουργών που μετέχουν στο Δ.Σ. του ΚΕΠΑΒΙ να αρνηθούν την παραχώρηση του κτιρίου στο Δήμο Ιωαννιτών, ώστε να συγκεντρώσει και να εγκαταστήσει εκεί τις διάσπαρτες υπηρεσίες του.

Θα είχε μια λογική η απόφαση εάν ο αντιμετωπίζων έντονη κρίση κλάδος, ανέμενε μια δυναμική περίοδο ανάπτυξης και εισόδου νέων στο επάγγελμα.
Μακάρι να συνέβαινε αυτό, κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς το επάγγελμα φθίνει και υπάρχει διάχυτος ο προβληματισμός κατά πόσο η ασημουργία έχει μέλλον στα Γιάννενα με τη μορφή που μέχρι σήμερα τη γνωρίζουμε.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα, περισσότερο ηθικής τάξης: Ο Δήμος Ιωαννιτών ήταν εκείνος που πριν δεκαετίες είχε παραχωρήσει το χώρο για το ΚΕΠΑΒΙ ικανοποιώντας αίτημα του κλάδου, ο οποίος όμως τώρα του «γυρνά την πλάτη» αποτρέποντας τη μετατροπή ενός τμήματος του κτιρίου σε Δημαρχείο, που θα εξυπηρετούσε τους δημότες με τον άνετο χώρο πρόσβασης και στάθμευσης που υπάρχει.
Οι Δημοτικές Αρχές έρχονται και παρέρχονται, οι Διοικήσεις το ίδιο, η ιστορία όμως θα παραμείνει ανεξίτηλη και θα χαρακτηρίζει με αρνητικό «χρώμα» όλους όσοι αρνήθηκαν να πάρουν μια γενναία απόφαση. Στο κάτω - κάτω και από επαγγελματικής άποψης αν το δουν, η μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου, θα λειτουργούσε θετικά και για εκείνους που διαθέτουν εργαστήρια στο ΚΕΠΑΒΙ από την αυξημένη κινητικότητα πολιτών στους χώρους του. Ποτέ όμως δεν είναι αργά για να αναθεωρήσουν τις σκέψεις, αλλά και την απόφασή τους...