Αναγκαίος ο νέος εκλογικός νόμος στην Αυτοδιοίκηση!

on .

Εντός του Απριλίου πρόκειται να ψηφιστεί ο νέος εκλογικός νόμος για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από τις επόμενες Δημοτικές Εκλογές, δηλαδή το 2023.

Το νέο εκλογικό σύστημα εγγυάται αυξημένη νομιμοποίηση του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη και εξασφάλιση πλειοψηφίας στα αιρετά όργανα. Πιο συγκεκριμένα, θα προβλέπει τα ακόλουθα:
-- Επανέρχεται η 5ετής θητεία για τους Δημάρχους και Περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023.
- Μειώνεται οριακά ο αριθμός των μελών του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου.
- Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43%, 1% μεγαλύτερο από αυτό που ίσχυσε στις εκλογές του 2006.
- Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.
- Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των «κοινοτικών Αρχών» η οποία δημιούργησε έναν de facto τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης παρά τη ρητή πρόβλεψη του Συντάγματος.
- Τίθεται όριο 3% για τη εκλογή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές.
- Εναρμονίζεται η πλειοψηφία του Δημάρχου στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων.
- Σε μικρότερες Δημοτικές Κοινότητες ο εκπρόσωπός τους εκλέγεται από ενιαία λίστα υποψηφίων και εκτός συνδυασμών.
-Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασμών, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό Σώμα οι υποψήφιοι.
Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίνεται πλέον λύση σε μια σειρά σοβαρών ζητημάτων που έχουν προκύψει μετά την εφαρμογή του νόμου της λεγόμενης «απλής αναλογικής» (Κλεισθένης) στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019.
Αποτέλεσμα της ρύθμισης εκείνης ήταν να έχει προκληθεί ακυβερνησία λόγω της κατανομής εδρών, αφού οι Δήμαρχοι που δεν εξελέγησαν από τον Ά γύρο αλλά από τον ΄Β δεν έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να έχουν προκύψει «ανίσχυροι δήμαρχοι» με «διακοσμητικά» Δημοτικά Συμβούλια.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Κυβέρνηση της ΝΔ αμέσως μετά την εκλογή της με νομοθετικές πρωτοβουλίες κατάφερε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των Ο.Τ.Α.. Εξασφαλίστηκε η πλειοψηφία του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Παράλληλα, μεταφέρθηκε σειρά κρίσιμων αρμοδιοτήτων στις επιτροπές του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ απαλείφθηκε ο κίνδυνος οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού να μείνουν χωρίς τεχνικό πρόγραμμα και χωρίς προϋπολογισμό με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία τους.
Η αντικατάσταση της λεγόμενης «απλής αναλογικής» και η επαναφορά της πλειοψηφίας του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη στο Συμβούλιο κρίνεται αναγκαία για να λυθούν όλα τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

* Ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός - Τομεάρχης Υποδομών & Περιβάλλοντος ΔΕΕΠ Ιωαννίνων - Συντονιστής Μητρώου Στελεχών ΝΔ Νομού Ιωαννίνων.