Ανεμογεννήτριες και Αιολικά Πάρκα

on .

Ανεμογεννήτριες είναι ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν με την ισχυρή ή μέτρια πνοή ανέμων περιστρέφοντας ειδικά πτερύγια. Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Αιολικά πάρκα είναι οι εδαφικές περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί για να εκμεταλλευτούν τα ρεύματα των ανέμων.

Εγκαθίστανται κυρίως στα ψηλά βουνά, στις κορυφογραμμές αλλά και σε θαλάσσιες εκτάσεις (εντός ή εκτός θαλάσσης) όπως νήσοι, βραχονησίδες, ανοιχτά πεδία με ισχυρούς ανέμους.
Πριν από την δραστική εγκατάσταση των συστημάτων αυτών αναγκαία θεωρείται η ύπαρξη και σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης από τους επενδυτές και η αξιολόγηση – έγκριση από την πολιτεία.
Κατά συνέπεια απαιτείται έρευνα και ενδελεχής εξέταση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την εγκατάσταση, λειτουργία, κόστος των ανεμογεννητριών και τη γενικότερη τοπική ή ευρύτερη οικονομία αλλά και τις επιπτώσεις πάνω στο φυσικό περιβάλλον το οποίον προφανώς πρέπει να προστατευτεί απ’ τις κακοποιήσεις και τις εγκληματικές ενέργειες και αμέλειες.
Η επιλογή της πλέον κατάλληλης από κάθε άποψη θέσης αποτελεί προτεραιότητα και πρέπει να είναι εκείνη η οποία ούτε κατ’ ελάχιστον θα προσβάλλει τόσο την αισθητική του περιβάλλοντος χώρους (ανεξαρτήτως μικρού ή μεγάλου μεγέθους η ισχύος των ανεμογεννητριών) όσο και την τουριστική αξία των περιοχών ή τους βιοτόπους αυτών. Προφανώς αποκλείεται η εγκατάσταση εντός των εθνικών δρυμών, natura (=φύσης) και σε περιοχές με ιδιαίτερο και μοναδικό φυσικόν κάλλος. Παραβίαση παράκαμψη και καταστρατήγηση των εθνικών Νόμων και των Διεθνών συνθηκών, περί προστασίας του περιβάλλοντος και της καλώς νοούμενης πράσινης ανάπτυξης, στο όνομα και στην αναγκαιότητα πολιτικοοικονομικών σκοπιμοτήτων, αποτελεί μέγιστον ατόπημα.
Απάμακρες, απομονωμένες, γυμνές και άγονες, με φτωχή φυτική βλάστηση, βουνοκορφές της ενδοχώρας ή των θαλάσσιων περιοχών προσφέρονται σε αφθονία και εξυπηρετούν τέτοιους σκοπούς.
Η τελική επιλογή της πλέον κατάλληλης θέσης από κάθε άποψη, αποτελεί καθήκον των έντιμων και όχι καιροσκόπων επενδυτών και υποχρέωση της πολιτείας, η οποία ευθύνεται για την προστασία του φυσικού χώρου, του περιβάλλοντος και της γενικότερης οικονομίας των τοπικών κοινωνιών.
Περισσότερο ή λιγότερο γνωστόν σε όλους ότι η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών επιφέρει εκ των πραγμάτων σημαντικές ανεπανόρθωτες μη αναστρέψιμες φυσικές καταστροφές, τόσο κατά την έναρξη των εργασιών όσο και τη συμπλήρωση ορίου ζωής των μηχανημάτων, από επεμβάσεις όπως:
- Διανοίξεις οδών προσπέλασης, στα σημεία εγκατάστασης για τη μεταφορά κατασκευαστικών υλικών, βαρέων υποστυλωμάτων, μηχανημάτων και κατασκευή δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς στα κέντρα διανομής.
- Αποψιλώσεις (αναπόφευκτες) δασικών εκτάσεων, με την κοπή των δέντρων. Αφανισμός σπανίων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Καταστροφή βιοτόπων άγριων ζώων. Διατάραξη βιολογικής ισορροπίας και μείωση του οξυγόνου ατμόσφαιρας απ’ την καταστροφή του πράσινου μανδύα των ορέων.
- Υποβάθμιση – Σκελετοποίηση εδαφών λόγω των εκσκαφών για θεμελιώσεις, κατασκευή βάθρων στήριξης των υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
-Διάβρωση εδάφους από εκπλύσεις λόγω βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, μεταφορά πολύτιμου εδάφους προς ποταμούς και θάλασσες και μείωση της γονιμότητας αυτού. Έμφανιση μητρικών πετρωμάτων.
- Παραμόρφωση, αλλοίωση μορφολογίας του χώρου και αισθητική υποβάθμιση περιοχών εξαιρετικής ομορφιάς, που αποτελούν συχνά πόλον έλξης επισκεπών, περιηγητών και ουσιαστικόν πλεονέκτημα προβολής του τόπου και ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
- Δημιουργία ανεπιθύμητου μικροκλίματος με αρνητικές επιπτώσεις στο γενικότερο κλίμα και στην υγεία των ανθρώπων.
- Ο ακριβής υπολογισμός του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας των ανεμογεννητριών αποτελεί προτεραιότητα. Σ’ αυτό πρέπει να εκτιμηθεί και συμπεριληφθεί και η προξενούμενη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον.
- Επακριβής εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων απ’ την πώληση ρεύματος.
-Προϋπόθεση εγκατάστασης μηχανημάτων το καθαρό επιχειρηματικό κέρδος (=έσοδα – μείον έξοδα) να είναι θετικό.
Η πληρότητα της τεχνοοικονομικής μελέτης απαραίτητα πρέπει να εξετάσει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αλλά και τις πιθανές επιδράσεις του δημιουργούμενου νέου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (ερευνητέον) στην υγεία στο κλίμα και στο κόστος αποκατάστασης του φυσικού χώρου, μετά τη λήξη λειτουργίας (25 – 30 έτη) των ανεμογεννητριών. Επίσης τον επηρεασμό εξ’ αυτών, της τοπικής οικονομίας της αισθητικής υποβάθμισης, της ιδιαίτερης ομορφιάς και γοητείας του κάθε τόπου.
Προ πάσης αποφάσεως χορήγησης απ’ την πολιτεία άδειας εγκατάστασης απαιτείται ώριμη σκέψη, όχι βιασύνη, υπευθυνότητα πολιτειακών και περιφερειακών αρχών, συνείδηση ανθρώπινη των επενδυτών, καθότι ο δρόμος ενεργειακής ανάπτυξης αυτού του είδους, είναι ακόμη δύσκολος, επικίνδυνος, χωρίς επιστροφή προπαντός άγνωστος.
Κάθε επιπολαιότητα, αμέλεια, παράλειψη, πλημμελής μελέτη, βεβιασμένη ενέργεια και αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων του επενδυτή ή αδράνεια της πολιτείας, μπορεί να μεταβάλλει ένα φυσικό χώρο σε «κρανίου τόπον» με όρθιους αποκρουστικούς ιστούς στους οποίους θα αιωρούνται οι: Ανευθυνότητα, ασυδοσία, άφρονη δράση, υστεροβουλία, καιροσκοπισμοί, σκοπιμότητες, εύκολος πλουτισμός, εγκληματική κακοποίηση φύσης και οικονομίας.
Λαθεμένες επιλογές σημαίνουν περιφρόνηση Νόμων, όνειδος, άγνοια δυσμενών επιπτώσεων στη ζωή, στη φύση, στην οικονομία. Μοναδικοί οφελωμένοι θα παραμένουν πάντοτε οι εκάστοτε κακόπιστοι επενδυτές, εραστές του εύκολου κέρδους και βιαστές της φύσης.
Χωρίς προϋποθέσεις εναντίωσης στις προσπάθειες της πολιτείας ανάπτυξης πράσινης, ήπιας και βιώσιμης ενέργειας, υπάρχουν πάντοτε εναλλακτικές λύσεις και προσφορότερες θέσεις, και περιοχές εγκατάστασης αιολικών πάρκων, αρκεί να αναζητηθούν. Τούτο προϋποθέτει σωστή έρευνα και κόπο.
Η κάθε τοπική κοινωνία οφείλει ν’ αγωνιστεί με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της στην αναζήτηση και εξεύρεση της ιδανικότερης θέσης, συναισθανόμενη το σκοπό της αποστολής της. Να διεκδικεί πάντοτε καθαρές και οικονομικές λύσεις που με κανέναν τρόπο δεν θα προσβάλλουν το φυσικό τοπίο, δεν θα δολοφονείται ασυνείδητα και δεν θα ζημιώνεται η οικονομία και ο ορεινός τουρισμός.
Προέχει η διασφάλιση της υγείας των κατοίκων, η προστασία της βιοποικιλότητας των περιοχών και η καθαρή ανάπτυξη νέων μορφών ενεργείας χωρίς να βλάπτεται καθ΄οιονδήποτε τρόπον η οικονομία.