Σοβαρές προκλήσεις για Δήμους τη νέα χρονιά...

on .

 Αντιμέτωπη με πολλά σοβαρά θέματα είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το 2021. Η τιμολόγηση και κοστολόγηση των Δημοτικών τελών και των υπηρεσιών ύδατος, που αφορούν την τσέπη των δημοτών τους, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος αυτών.
Συνεπώς, το όλο σχέδιο της διαχείρισης των απορριμμάτων και η ορθή εφαρμογή της διαχείριση των Υδατικών Πόρων θέλει μεγάλη προσοχή και είναι πολύ κρίσιμο θέμα για τους Δήμους μας, καθώς έχουν υποχρέωση για την ορθή, ακριβή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών τους.
Η σωστή «κοστολόγηση» και «τιμολόγηση», που είναι

η διαδικασία υπολογισμού και χρέωσης των υπηρεσιών, μας δίνει το «συνολικό κόστος» που αποτελεί το άθροισμα του χρηματοοικονομικού κόστους αυτών.
Γι’ αυτό, οι ΦΟΔΣΑ, οι Δήμοι και οι Δ.Ε.Υ.Α. (Δημοτικές Υπηρεσίες Ύδρευσης), πρέπει να ελέγξουν τις αρμοδιότητες τους, να σχεδιάζουν, να μελετούν και να πράττουν σωστά, γιατί τα λάθη δεν συγχωρούνται...
Η διαχείριση των απορριμμάτων και οι υπηρεσίες ύδατος για διάφορες χρήσεις είναι μια μεγάλη και περίπλοκη υπόθεση και νομίζω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι Δήμοι, με τη στάση των, μας δείχνουν να καταλάβουμε ότι δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τις διαστάσεις αυτών. Οι Δήμοι πρέπει να αρχίσουν να το αντιλαμβάνονται αυτό και να μην εκπλαγούμε αν δούμε στο μέλλον τα δημοτικά τέλη και την ύδρευση να αυξάνονται, ίσως σύντομα σε πολλές περιοχές.
Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να εφαρμοστεί καταρχήν το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», που νοείται ως το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων.
Επίσης, πρέπει να υπάρξει ένα κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα «Συνολικό κόστος, ύδρευσης – αποχέτευσης», όπου οι πάροχοι υπηρεσιών νερού (ΔΕΥΑΙ - Δημοτικές Υπηρεσίες Ύδρευσης) θα εισάγουν στοιχεία σε σχέση με την ανάκτηση κόστους, το πρόγραμμα παρεμβάσεων/επενδύσεων σε υποδομές, την ποιότητα πόσιμου νερού, την επεξεργασία υγρών αποβλήτων κλπ.
Ωστόσο, τα παραπάνω αποτελούν ένα πλαίσιο το οποίο οι Δήμοι, σε εφαρμογή των συστημάτων αυτών όπως διατυπώνεται από τα λεγόμενα και ανακοινωθέντα, δεν μπορούν ακόμη να διαμορφώσουν, καθώς σε κάποια θέματα δεν συμφωνούν.
Αναφέροντας, δε, τις επιφυλάξεις μου για τις δυσκολίες και τα προβλήματα ορθής εφαρμογής των εν λόγω συστημάτων δεν παραλείπω να επισημάνω ξανά ότι: Στα Γιάννενα πληρώνουμε το ακριβότερο νερό και τα ακριβότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα!

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με ειδίκευση σε έργα υδραυλικής υποδομής και εγγείων βελτιώσεων.