Η επαγγελματική εκπαίδευση ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής

on .

 Αδιαμφισβήτητα, η «καλά θεμελιωμένη» μέση τεχνική εκπαίδευση με ειδικότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι σύγχρονες αναβαθμισμένες δομές διά βίου μάθησης είναι ικανές να αντιμετωπίσουν στη ρίζα τους στρεβλώσεις του παρελθόντος τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας.
Δυστυχώς, εύλογα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι πολλά χρόνια τώρα υφίσταται η εξής αντίφαση. Παρόλο που υπάρχει πραγματική αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας για συγκεκριμένες ειδικότητες, την ίδια χρονική στιγμή έχουμε ανεργία στους νέους. Είναι ζωτικής σημασίας η επαγγελματική εκπαίδευση να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία της χώρας ώστε να καλυφθεί η μεγάλη αναντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης στα τεχνικά επαγγέλματα.
Στην περιοχή μας, τα Ιωάννινα, και όχι μόνο, υπάρχει μεγάλη ανάγκη και ζήτηση για παραδοσιακά τεχνικά επαγγέλματα όπως αυτό του τεχνίτη της πέτρας, του τεχνίτη του μαρμάρου, του αλουμινίου και πολλά άλλα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ξακουστά Μαστοροχώρια της Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων ονομάζονται έτσι, καθώς οι κάτοικοι ασχολούνταν με μεγάλη επιτυχία με την τέχνη της πέτρας. Οι ίδιοι μάστορες είναι αυτοί που έχτισαν και όλα αυτά τα γραφικά πετρόκτιστα κτήρια που κοσμούν το Δυτικό, Ανατολικό και Κεντρικό Ζαγόρι του νομού μας αλλά και το Πήλιο του νομού Μαγνησίας. Όλα αυτά τα επαγγέλματα, όμως, τείνουν να εξαλειφθούν εάν δεν υπάρξει η σωστή εκπαίδευση και μεταλαμπάδευση της γνώσης. Και από την άλλη πλευρά, δυστυχώς, η ανεργία στον νέο πληθυσμό αυξάνεται ενώ οι ίδιοι είναι περισσότερο από πρόθυμοι να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας.
Tο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» αγγίζει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Είναι ένα νομοσχέδιο τομή για τη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας θα αποτελέσει ένα εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής καθώς θα προσφέρει στους νέους εναλλακτικές, ουσιαστικές επιλογές και ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Αυτή τη χρονική στιγμή, είναι κρίσιμο, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας να συνδεθεί με την επαγγελματική εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και την αγορά εργασίας ώστε να καλυφθεί το κενό και η δυσαρμονία που παρατηρείται τόσα χρόνια μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στα τεχνικά επαγγέλματα. Η αντιμετώπιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τρόπο ολιστικό θα καταστήσει την ίδια πυλώνα του εκπαιδευτικού συστήματος και θα απαντήσει άμεσα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αυτή περικλείει μια δυναμική ικανή να αντιμετωπίσει μείζονα κοινωνικά ζητήματα όπως η ανεργία στους νέους και ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται σε μια χώρα αντικατοπτρίζει το κοινωνικό και οικονομικό της επίπεδο. Και μία κυβέρνηση εφαρμόζει σωστή πολιτική όταν επενδύει στην εκπαίδευση γιατί έτσι επενδύει στο μέλλον. Και η επαγγελματική εκπαίδευση που θα είναι εναρμονισμένη με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας θα αποτελέσει μία ακόμη πολύ σημαντική κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.