Μακρο-Περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου: Μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί*!

on .

 Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μακρο-Περιφέρεια Αδριατικής - Ιονίου (EUSAIR) αποτελεί διακυβερνητική πρωτοβουλία των οκτώ χωρών που συμμετέχουν σε αυτή (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία και Σερβία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη).

Στόχος της Στρατηγικής EUSAIR είναι η δημιουργία ευκαιριών για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλη την έκταση της Μακρο-Περιφέρειας, σε τέσσερις στοχευμένους τομείς:

α) καινοτόμος θαλάσσια ανάπτυξη (Blue Growth), β) συνδεσιμότητα των χωρών της περιοχής,

γ) ποιότητα περιβάλλοντος και δ) εναλλακτικές και βιώσιμες μορφές τουρισμού. Οι χώρες επιδιώκουν να καταστήσουν τις πολιτικές τους πιο αποτελεσματικές μέσα από την ενισχυμένη μεταξύ τους συνεργασία για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων ή και την αξιοποίηση των κοινών δυνατοτήτων που διαθέτουν.
Κατά την θητεία μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης κινηθήκαμε με γνώμονα τη συμβολή των πολιτικών χωρικής συνοχής στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, από πολύ νωρίς αντιληφθήκαμε την σημασία της Στρατηγικής EUSAIR ως μοχλού ανάπτυξης και απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου και εστιάσαμε στα σημαντικά θετικά αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν με την υλοποίησή της για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.
Με την διακήρυξη του Ντουμπρόβνικ που συνυπογράψαμε τον Μάιο του 2016 με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες υπουργούς, συνομολογήσαμε ότι αποτελεί κοινό σκοπό των χωρών μας η εξασφάλιση συνεργειών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υλοποιηθούν έργα ευρύτερου γεωγραφικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων αλλά και τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Ενώ, με τους βασικούς πυλώνες της EUSAIR να αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό και τις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης, διεκδικήσαμε και αναλάβαμε από την 1η Ιουνίου του 2016 και για ένα έτος την προεδρία της Μακρο-Περιφέρειας.
Το σύνθημα «σκεφτόμαστε μακροπεριφερειακά, αλλά δρούμε συντονισμένα σε τοπικό επίπεδο» συνοψίζει την προσέγγιση βάσει της οποίας κινηθήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας και σύμφωνα με την οποία οι διακρατικές συνεργασίες πρέπει να διέπονται από συνέργειες και συμπληρωματικότητες, ώστε να παράγουν αυξημένη προστιθέμενη αξία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με τις Περιφέρειες δουλέψαμε ώστε να εντοπίσουμε και να αναδείξουμε έργα με μακροπεριφερειακό χαρακτήρα τα οποία στη συνέχεια υποβλήθηκαν στα αντίστοιχα περιφερειακά ευρωπαϊκά προγράμματα ή προγράμματα εδαφικής συνεργασίας προκειμένου να εγκριθούν, να ενταχθούν και να λάβουν τη σχετική χρηματοδότηση.
**
Παράλληλα, με την διακήρυξη των Ιωαννίνων, ως επιστέγασμα των πρωτοβουλιών που αναλάβαμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι λαμβάνει υπόψη της και υποστηρίζει την εφαρμογή της Στρατηγικής EUSAIR όσο αφορά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων που διαχειρίζεται απευθείας. Και ταυτόχρονα, πετύχαμε την ισχυρή δέσμευση σε επίπεδο συμμετεχουσών χωρών να αναπτύξουν περαιτέρω έργα διασυνοριακής σύνδεσης στον τομέα των μεταφορών και μεταξύ άλλων τη βελτίωση της μεταφορικής διασύνδεσής τους με την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Τεργέστης –Πάτρας.
Ειδικά για την Περιφέρειά μας, την Πελοπόννησο, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που διανοίγονται με την ενεργοποίηση των πολιτικών της Μακρο-Περιφέρειας είναι μια προοπτική που δεν πρέπει να πάει χαμένη.
Η συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων της χωρών – μελών της Μακρο-Περιφέρειας, οι συνέργειες σε επιχειρηματικό επίπεδο στους κλάδους του τουρισμού, της αγροδιατροφής και των τεχνολογιών περιβάλλοντος είναι μερικοί μόνο από τους τομείς στους οποίους μπορεί να προκύψει αξιοσημείωτο όφελος για την περιοχής μας. Και βεβαίως, η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καλαμάτα – Πάτρα – Ιωάννινα – Κακαβιά αποτελεί το σημαντικότερο, εμβληματικό έργο διακρατικής συνεργασίας και περιφερειακής ανάπτυξης προς όφελος των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου αλλά και της Μακρο-Περιφέρειας συνολικότερα. Η κοινή προσπάθεια όλων μας σε κρατικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι αναγκαία για να αξιοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία.

* Το παραπάνω άρθρο ταυτόχρονα με τον «Πρωινό Λόγο» Ιωαννίνων δημοσιεύεται και στις εφημερίδες «Ελευθερία» Μεσσηνίας, «Πρώτη» Ηλείας, «Γνώμη» Αχαΐας, και «Γνώμη» Άρτας.