Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ανθρακίτη για τοίχο αντιστήριξης στο χωριό…

on .

• Κύριε Διευθυντά,
Πρόσφατα οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου κατασκεύασαν έναν τοίχο αντιστήριξης μέσα στο χωριό μας, τον Ανθρακίτη Ζαγορίου. Ωστόσο, αντί να γίνει ακριβώς στη θέση του υπάρχοντος πέτρινου τοίχου, τον τράβηξαν πιο έξω καταλαμβάνοντας κοινοτικό χώρο. Ως αποτέλεσμα, στένεψε ο δρόμος, χωρίς βέβαια να εμποδίζει τη διέλευση μεγάλων οχημάτων. Παρόλα αυτά, η κατασκευή του νέου τοίχου που έγινε πλέον με γωνία, ενώ ήταν ημικυκλικής κατασκευής, δεν είναι στη θέση που ήταν ο παλιός, γεγονός που δημιουργεί ένα ζήτημα για το χωριό μας.
Παρακαλώ λοιπόν και μέσω της παρούσας επιστολής τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας να επέμβουν ξανά και να αποκαταστήσουν τον τοίχο στη σωστή θέση του. Πάνω απ’ όλα πρέπει να τηρείται από όλους μας η νομιμότητα!
Εγώ πάντως ως Πρόεδρος του χωριού δεν παραχωρώ ούτε σπιθαμή κοινοτικού χώρου σε κανέναν. Ας αναλάβει λοιπόν ο καθένας τις ευθύνες του όπως εγώ απέναντι στους συγχωριανούς μου.
Με εκτίμηση
Θρασύβουλος Σταμούλης
Πρόεδρος Τ.Κ. Ανθρακίτη Ζαγορίου