Απορρίμματα, ΣΜΑ και ο ρόλος του ιδιώτη…

on .

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων κάνει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, σχεδιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των οκτώ σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) που κατασκευάζει η Περιφέρεια Ηπείρου και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των εργασιών.
Τη λειτουργία ή μάλλον τη διαχείριση των ΣΜΑ θα την αναλάβει ιδιώτης μετά από διαγωνισμό και θα πρέπει να διαθέσει προσωπικό και δικό του εξοπλισμό. Αυτή την ενημέρωση έχω από τα ΜΜΕ της περιφέρειάς μας. Απ ότι γνωρίζω από τις μελέτες, η προβλεπόμενη διαδικασία (τρόπος λειτουργιάς) είναι ο εξής: Ο κάθε Δήμος υποχρεούται να πηγαίνει μόνος, με τα δικά του απορριμματοφόρα, τα σκουπίδια στη ανάλογη μονάδα ΣΜΑ. Τα απορρίμματα αυτά στην συνέχεια, αφού συμπιεστούν, θα μεταφέρονται με κοντέινερ (εξοπλισμός των ΣΜΑ), στη μονάδα επεξεργασίας στο Ελευθεροχώρι. Δηλαδή οι ΣΜΑ αποτελούν τον ενδιάμεσο σταθμό πριν τη μεταφορά των απορριμμάτων στη μονάδα επεξεργασίας στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης. Εκεί θα γίνεται μια μεταφόρτωση και συμπίεση. Η Περιφέρεια Ηπείρου ήδη έχει προμηθευτεί τόσο τις υποδομές των ΣΜΑ όσο και τον εξοπλισμό τους, μετά από διαγωνισμό. 

Ο ιδιώτης, θα μεταφέρει μόνο τα απορρίμματα στη μονάδα του Ελευθεροχωρίου προς το παρόν και ερωτάω σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα: Η υποδομή των σταθμών μεταφόρτωσης και ο εξοπλισμός έχουν εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια με τα έργα των ΣΜΑ. Ποιον εξοπλισμό θα διαθέτει ο ιδιώτης διαχειριστής;
Ο ΦοΔΣΑ θα δουλέψει με ιδιώτη και εδώ δεν έχουμε αποκομιδή απορριμμάτων, αλλά απλή μεταφορά από τον ανάδοχο. Ο Φορέας όμως έχει τον χρόνο να οργανώσει την μεταφορά των απορριμμάτων των ΣΜΑ, δεν τεκμηριώνεται κάποια αδυναμία μεταφοράς των στερεών αποβλήτων με ίδια μέσα, καθώς αυτά υπάρχουν και εξασφαλιστήκαν με δαπάνες του Δημοσίου. Μόνο προσωπικό χρειάζεται, εκτός αν αντίκειται σε κάτι τέτοιο και δεν το κάνει, εφαρμόζοντας το σενάριο του ιδιώτη.
Δεν βλέπω προς το παρόν κάποια έντονη αντίδραση από εργαζόμενους και συνδικαλιστές στους Δήμους της Περιφέρειάς μας. Τι γίνεται, άλλο οι Δήμοι, άλλο ο ΦοΔΣΑ; Όλοι οι εκπρόσωποι των Δήμων στον ΦοΔΣΑ, τάχθηκαν υπέρ της εκχώρησης των ΣΜΑ σε ιδιώτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων; Δεν είμαι κατά της ιδιωτικής διαχείρισης, αλλά θα δεχόμουν τον ιδιώτη, σε περίπτωση που συμμετείχε στο όλο σχήμα των ΣΜΑ, σε συνδυασμό με τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς και με τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας, του αναφερόμενου συνδυασμού.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω πως κάθε θέμα που αφορά στη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων και την αναποτελεσματικότητα του συστήματος πρέπει να συζητιέται με βάση το τοπικό σχέδιο διαχείρισης και, εάν η μελέτη που έκανε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, η οποία υποβοηθάει το έργο του ΦοΔΣΑ, για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας είναι ορθή, η παρέμβαση μου αυτή, ας περάσει στον κάλαθο των αχρήστων.
* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Συγκοινωνιακών – Υδραυλικών Έργων Υποδομής.