Πιο δραστικές λύσεις για την Παμβώτιδα!

on .

Η λίμνη Παμβώτιδα δέχεται μέσω των αγωγών ομβρίων της πόλης και τις αποστραγγιστικές τάφρους - ρέματα, της περιοχής του Λεκανοπεδίου Iωαννίνων διάφορα απόβλητα (λύματα, σκουπίδια, χώματα, αποτσίγαρα, έλαια κουζινών, λάδια και υγρά φρένων αυτοκίνητων, περιττώματα από σκύλους και γάτες, κτήνο - πτηνοτροφικά απόβλητα, λιπάσματα - φυτοφάρμακα, κλπ.), τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα των νερών της και προκαλούν ζημιά στο

οικοσύστημά της.
Πρόκειται φυσικά για ένα χρόνιο πρόβλημα, που, όπως ανέφερε αυτές τις ημέρες ο «Πρωϊνός Λόγος», ταλαιπωρεί την Παμβώτιδα, ωστόσο κανένας αρμόδιος φορέας μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τη διαχείριση αυτών των εισρεόντων ρύπων με αποτελεσματικό τρόπο. Λύση δεν υπάρχει άλλη, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάτι πιο αποφασιστικό.
Η ΔΕΥΑΙ σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ιωαννίνων, οι Φορείς, τα Επιμελητήρια, κλπ. να δεχθούν και τις οδηγίες των πιο ειδικευμένων σε τέτοια αντικείμενα και να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες, σχετικά με τη διαχείριση των ακαθάρτων νερών, που εισρέουν σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως η λίμνη Παμβώτιδα, μέσω των αγωγών όμβριων υδάτων, των στραγγιστικών τάφρων και των άλλων ρεμάτων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της λίμνης είναι η κατασκευή έργων Μ.Ε.Ρ., δηλαδή μονάδων ελέγχου της ρύπανσης των εισερχόμενων νερών της, που εγγυώνται υψηλή απόδοση και συμβάλλουν στη μείωση της ρύπων. Επίσης, η κατασκευή τεχνητών λιμνών για συγκράτηση των ρύπων και των φερτών υλικών, εναλλακτικές φυσικές διαμορφώσεις όπως λεκάνες συγκράτησης, φίλτρανσης, εκτόνωσης, υπεδάφιες δεξαμενές συγκέντρωσης ομβρίων κλπ. Τα παραπάνω έργα διαστασιολογούνται με μοντέρνες επιστημονικές μεθόδους και σκοπεύουν στον καθαρισμό των μολυσμένων υδάτων.
Πιστεύω ότι μόνο έτσι, θα μπει τέλος μία και καλή στο σοβαρό αυτό ζήτημα, ώστε να επιτευχθεί η μείωση σε μεγάλο ποσοστό των εισερχομένων εισροών πάσης φύσεως ακαθάρτων υδάτων (υγρών ρύπων) στην λίμνη μας.

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Συγκοινωνιακών – Υδραυλικών Έργων Υποδομής.