Να προσεχθεί η εφαρμογή του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων…

on .

Ένα πολύ σοβαρό θέμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Δημοτικά τέλη και την τσέπη των Δημοτών είναι ξεκάθαρα το θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων.
Στο συγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης, δίνεται έμφαση στη διαλογή στην πηγή – έμφαση στα 4 ρεύματα, στη δημιουργία υποδομών συλλογής των αποβλήτων, στη δημιουργία μονάδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων και βιοαποβλήτων, στην Ενεργειακή Αξιοποίηση των Υπολειμμάτων, ώστε να καταλήξουμε σε ταφή 10% των αποβλήτων το 2030, από το 78,5% το 2018.
Σε ότι αφορά την Ανακύκλωση τίθενται οι Ευρωπαϊκοί Στόχοι για ανακύκλωση 55% το 2025 και 60% το 2030.
Τα βασικά μέτρα που προτείνονται για τη διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι:
- Εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω Όσο Πετάω»
- Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.
- Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή
- Προώθηση της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και πολλά άλλα.
Επίσης γίνεται ξεκάθαρος σχεδιασμός για:
- Βιομηχανικά απόβλητα
- Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα
-Απόβλητα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
- Απόβλητα νοσοκομείων –υγειονομικών μονάδων
Πρέπει όμως να προσεχθεί ιδιαίτερα η εφαρμογή του ώστε να υπάρξει ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα μας, και να συμπεριληφθεί:
- Η επανάχρηση, με χωριστή συλλογή σε πράσινα σημεία/γωνιές ανακύκλωσης (π.χ. ρουχισμός, ηλεκτρονικά-ηλεκτρικά είδη).
- Την προτεραιότητα στην πρόληψη (π.χ. μείωση τεράστιας σπατάλης τροφίμων ή προϊόντων μιας χρήσης όπως πλαστικά καλαμάκια, κύπελλα καφέ, μπουκαλάκια νερού κλπ).

* Ο κ. Σπύρος Κωνσταντόπουλος είναι π. Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ιωαννίνων (ΦοΔΣΑ), Τομεάρχης Υποδομών ΔΕΕΠ Υποδομών και Περιβάλλοντος