Περί δημιουργίας ενός φορέα διαχείρισης της Παμβώτιδας…

on .

 Πράγματι, όπως ανέφερε πρόσφατα σε άρθρο του ο «Πρωϊνός Λόγος», χρόνια τώρα ψάχνουμε το νομικό καθεστώς που θα βοηθήσει να μάθουμε ποιο είναι το… αφεντικό της λίμνης Παμβώτιδας.

Έτσι, θα υλοποιηθεί η πρόταση του τέως Δημάρχου κ. Μπέγκα, του κ. Αμυρά, της κ. Καλογιάννη και στην συνέχεια του εκπροσώπου της νυν Δημοτικής αρχής Β. Βλέτσα, για την δημιουργία Λιμναίου Ταμείου. Τώρα το πώς θα ονομάζεται, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Λιμναίο Ταμείο κλπ., δεν έχει μεγάλη σημασία.
Το θέμα μας είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών ζητη-

μάτων της λίμνης, όπως να δοθεί λύση στα χρόνια προβλήματά της, που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντός της. Πρόθεση όλων και προσπάθεια είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ή μια αυτοτελής υπηρεσία, που θα αναλάβει την διαχείρισή της και θα μπορέσει να αναπτυχθεί επαρκώς. Θα κάνω μια προσωπική αναφορά, μετά από την διερεύνηση του όλου θέματος, ξεκινώντας από την Λίμνη μας και ποιο είναι το αφεντικό της.
Στις κατηγορίες των δημοσίων κτημάτων, ειδικότερα στα «εκτός συναλλαγής», ανήκουν και τα κοινής χρήσεως ή Κοινόχρηστα, που μεταξύ αυτών είναι και οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους. Σε αυτήν την νομολογία υπάγεται, κατά την άποψη μου και η Λίμνη Παμβώτιδα. Και εάν κάποιος έχει αντιρρήσεις, πρέπει να στραφεί ενάντια, στα δικαιώματα του Δημοσίου επί ακινήτου, αφού ισχύει ο γενικός κανόνας: «παν μη ανήκον εις έτερον, ανήκει εις το Δημόσιο». Αυτό σημαίνει ότι, κοινόχρηστες εκτάσεις, εφόσον δεν ανήκουν στον Δήμο κλπ. και ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο Δημόσιο (δημόσια κτήση).
Με την καταγραφή, Προστασία, Διαχείριση και Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας σήμερα ασχολείται μεγάλος αριθμός φορέων, με διαφορετικές ή επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Οι κυριότεροι φορείς διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας και σε ό,τι αφορά την Λίμνη μας είναι το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το υπουργείο Συγκοινωνιών, τα Λιμενικά ταμεία (εφόσον υπάρχουν), κλπ. Πολλοί από τους πιο πάνω φορείς αποκτούν διαχείριση (κυριότητα ή χρήση) από μεταβίβαση άλλου φορέα. Για την καταγραφή, προστασία, διαχείριση της δημόσιας περιουσίας υπάρχουν πολλοί Νόμοι και Διατάγματα, Αποφάσεις Δικαστηρίων και γνωμοδοτήσεις Νομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης.
Με το νόμο 4504/2017, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, που έχουν λιμάνια και που δεν έχουν Λιμενικό Ταμείο, να συστήσουν Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, για να μπορούν να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν. Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή Λιμναία Ταμεία, συνιστώνται ως δημοτικά ΝΠΔΔ, κατά τις διατάξεις του σχετικού Νόμου και τα διέπουν οι διατάξεις του ΔΚΚ. (Εδώ θα κάνω μια παρέμβαση, εμείς χώρο λιμανιού δεν έχουμε στην λίμνη και εάν μιλάμε και ζητάμε λύση, στηριζόμενοι στο σημερινό Λιμενικό σύστημα, από αναφορές υπεύθυνων σήμερα δεν είναι βιώσιμο).
Στο άρθρο 25 (Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας υδατοδρομίου) του ν. 4663/2020 περί υδατοδρομίων, αναφέρεται ότι ο κατά τόπο αρμόδιος Λιμενάρχης ή η κατά τόπο αρμόδια αρχή σε λίμνες, μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του υδατοδρομίου λόγω ιδιαίτερων και απρόβλεπτων συνθηκών που έχουν προκύψει προσωρινώς, εφόσον διαπιστώνεται κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα επί ύδατος, για όσο διάστημα διαρκούν οι συνθήκες αυτές. Επομένως, την γενική λειτουργία ενός συγκοινωνιακού δικτύου υδροπλάνων στην λίμνη μας θα πρέπει να την εποπτεύει, κατά την άποψη μου, κάποιος ανεξάρτητος φορέας ή αρμόδια αρχή από την αντίστοιχη εταιρεία Δημόσιο/Ιδιώτης κατασκευής και λειτουργίας του.
Οι δραστηριότητες, τα μέτρα, οι όροι, οι Χρήσεις και οι περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. (Λίμνης) και αναφέρονται για την υδάτινη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας (Ζώνη Α1), που επιτρέπουν την αλιεία, την κίνηση σκαφών συγκοινωνίας, αθλητισμού, αναψυχής και υδροπλάνων, όπως και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων τοπικού, εθνικού ή διεθνούς επιπέδου και έχουν αιτιολογημένη γνώμη από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς την σύμφωνη γνώμη από το Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του σχεδίου διαχείρισης, θα πρέπει να έχουν την άδεια του νέου Φορέα, που θα είναι και ο νέος διαχειριστής της Λίμνης μας.
Σχετικά με το σύστημα λειτουργίας του και τις προοπτικές εξέλιξης του νέου φορέα, θα τα μελετήσουν οι ποιο αρμόδιοι. Εμείς φιλοδοξούμε να έχουμε έναν νέο αρμόδιο φορέα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Καθώς θα πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού ποια θα είναι τα επόμενά μας βήματα, γιατί όλοι θέλουμε έναν ισχυρό φορέα διαχείρισης και με ευέλικτο τρόπο λειτουργίας, με δημόσιο χαρακτήρα και ισχυρή παρουσία της αυτοδιοίκησης. Προσοχή όμως, μην εμπλακεί στα γρανάζια της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Η έλλειψη ενός νέου φορέα στην Λίμνη των Ιωαννίνων, που σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας θα έχει τον κύριο λόγο διοίκησης και διαχείρισης είναι απαραίτητος. Ειδικότερα καθώς η Λίμνη μας (Παμβώτιδα) είναι μια προστατευόμενη περιοχή (Ζ.Ε.Π. - Ε.Ζ.Δ.) του δικτύου Natura. Η διαχείρισή της αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα, καθώς θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η προστασία της, με την ανάπτυξη της όλης περιοχής του Λεκανοπεδίου.

* Ο Δημήτρης Μακρής είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Συγκοινωνιακών – Υδραυλικών Έργων Υποδομής.