Και όμως εγώ ανησυχώ για την Λίμνη μας!..

on .

 Ο καθένας μας κάνοντας μια βόλτα στη λίμνη αντιλαμβάνεται τον οικολογικό μαρασμό της και μόνο η εικόνα της, αποτελεί σαφή ένδειξη της κατάστασής της.
Τώρα, ποιος καθησυχάζει ποιον, ώστε να μην υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ποιότητα των υδάτων της λίμνης μας, αυτό είναι για μένα το ερώτημα. Ναι μεν, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα του κόκκινου φαινομένου, παρατηρήθηκαν στο δείγμα, ένα πλήθος μικροφυκών και κυανοβακτηρίων που δεν προκαλούν λόγους ανησυχίας.

Αλλά η τοπική κοινωνία ποτέ δεν είδε στην δημοσιότητα αλλά στοιχεία αναλύσεων της ποιότητας (χημικών - βιολογικών) των υδάτων της λίμνης. Υπάρχει κάποιος αρμόδιος για αυτή την ενημέρωση; Κάθε πότε πρέπει να γίνεται έρευνα, της ποιότητας των υδάτων της Παμβώτιδας; Μόνο όταν έχουμε ορατά γεγονότα τρέχουμε και μετά λέμε, «Ο.Κ., δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά και μην ανησυχείτε».
Γενικό Χημείο του Κράτους με εργαστήρια, έχουμε στην πόλη μας, δύο κατάλληλες σχόλες με αρμόδια τμήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με εργαστήρια, έχουμε (Χημικό, Βιολογικών Εφαρμογών), τίποτα δεν μας λείπει. Και όμως, εγώ ανησυχώ γιατί τα νερά της λίμνης μας είναι ακατάλληλα, υπάρχουν και αλλά παλαιοτέρα πορίσματα (χημικά – βιολογικά) που δεν μας τα ανακοίνωσαν επίσημα και δεν εννοώ για την αρμοδιότητα, των εργαστηριών, αλλά για τις υποχρεώσεις της πολιτείας, υπηρεσιών και των φορέων της.
Πρωτοποριακό στοιχείο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ είναι ότι η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων δεν εκτιμάται με βάση μόνο τα αποτελέσματα των χημικών ή βιολογικών αναλύσεων (χημική κατάσταση), αλλά με οικολογικά ποιοτικά στοιχεία σε συνδυασμό με τα χημικά - βιολογικά. Επίσης, η συνολική κατάσταση ενός επιφανειακού υδατικού συστήματος στηρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες μετρούμενων παραμέτρων. Αυτές είναι οι βιολογικές, οι φυσικοχημικές, οι υδρομορφολογικές και οι συγκεκριμένοι ή συνθετικοί ρύποι ή ειδικοί ρύποι.
Ερωτώ, λάβαμε κάποια ενημέρωση σαν κάτοικοι των Ιωαννίνων για την προάσπιση του περιβάλλοντος της λίμνης και της δημόσιας υγείας μας; Μας ανακοινώθηκαν ποτέ οι παράμετροι σύμφωνα με την Οδηγία 200/60/ΕΚ, με τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση των επιφανειακών συστημάτων, ώστε να εκτιμήσουμε την κατάσταση της λίμνης μας;
Οι ανάλογες υπηρεσίες, οι Φορείς, το Πανεπιστήμιο μας, το Γ.Χ του Κράτους, όλες οι δραστηριότητες και οι πολίτες της περιοχής του Λεκανοπεδίου είναι καιρός να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Όλοι προειδοποιούν για την κακή και φθίνουσα πορεία της Παμβώτιδας και το άσχημο μέλλον της και κανείς δεν κάνει τίποτα. Αν δεν λάβουμε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα, θα επιδεινώνεται η κατάσταση της λίμνης μας, τη στιγμή που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη φανερές.