Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσα στην πανδημία…

on .

Το δημόσιο Πανεπιστήμιο, κατανοώντας τη «στιγμή», μοιάζει να διασφάλισε μέσα από διαδικασίες και συλλογικά όργανα την υποστήριξη της δημόσιας υγείας στην κοινότητα και στο ίδρυμα και την παράλληλη υποστήριξη της συνέχισης της εκπαίδευσης με σεβασμό στο μέλλον των φοιτητών και στο δικαίωμα να συνεχίσουν να βλέπουν το αύριο, να κάνουν σχέδια και να προτάσσουν στο σήμερα τα όνειρά τους.

Έτσι, έχει, πλέον, γίνει ξεκάθαρο στην ελληνική κοινή γνώμη ότι το συγκροτημένο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο των προηγούμενων ετών στήριξε τη χώρα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ώστε να βγει όσο το δυνατόν αλώβητη από την κρίση του κορωνοϊού.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανταποκρίθηκε, με επαρκή τρόπο, στην αντιμετώπιση της σε διαφορετικά πλαίσια και επίπεδα, πανδημίας, με μεγάλο μερίδιο επιτυχίας να πιστώνεται στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καθώς και στην Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Το Ίδρυμά μας συγκρότησε επταμελή Επιτροπή Θεμάτων Υγείας από 28-2-2020, η οποία εξέδιδε συνεχώς οδηγίες για την πρόληψη της επιδημίας και αποτέλεσε σύμβουλο

του Πρυτανικού Συμβουλίου για όλες τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις του Ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο ίδρυσε, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Κέντρο Αναφοράς για τις αναλύσεις COVID-19, παρέχοντας σημαντικό έργο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και την κοινωνία της Ηπείρου.
Εξάλλου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει σημαντική ερευνητική παρουσία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, ήδη, συμμετέχει σε τρία ερευνητικά έργα με αντικείμενο την επιδημία COVID-19, ένα εκ των οποίων αναφέρεται σε αναλύσεις στα αστικά και νοσηλευτικά λύματα των Ιωαννίνων. Επίσης, συμμετέχει σε πλήθος συνεργατικών έργων σχετικά με την πανδημία. Μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευθεί εννέα επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με συμμετοχή του Πανεπιστημίου μας. Παράλληλα, έχουν υποβληθεί πέντε ερευνητικές προτάσεις στο ΕΛΙΔΕΚ με θέματα συναφή με την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τρεις προτάσεις στο πρόγραμμα Η2020, με συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας συμμετέχει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της Πανδημίας SARS-CoV-2 (COVID-19) και πέντε μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής έχουν συγκροτήσει την Ειδική Επιτροπή του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Επίσης, η Επιτροπή Θεμάτων Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποστηρίζει σε συνέπεια και σε συνέχεια τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ανταποκρινόμενη στα όποια αιτήματα και ανάγκες προκύπτουν από το προσωπικό και τη διοίκηση που αφορούν στη δημόσια υγεία. Ακόμα, έχουν οργανωθεί δύο επιστημονικές ημερίδες στα Ιωάννινα και έχει πραγματοποιηθεί σειρά σεμιναρίων σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων και των κλινικών.
Η μέριμνα του Πανεπιστημίου για τους φοιτητές και το προσωπικό τους όσον αφορά στην προστασία της υγείας τους στον χώρο εργασίας τους έχει πρόσφατα ενισχυθεί με την προμήθεια υγειονομικού υλικού ατομικής προστασίας, όπως μάσκες, γάντια, απολυμαντικά, οινόπνευμα και προσωπίδες, ενώ οι χώροι του Πανεπιστημίου απολυμάνθηκαν δύο φορές από ειδικά συνεργεία. Οργανώθηκε ειδική επιτροπή για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως. Αναφορικά με την κινητικότητα των φοιτητών που δημιούργησε ειδικές συνθήκες τόσο για τους εισερχόμενους όσο και για τους εξερχόμενους, υπήρξε πρόνοια και διευθέτηση από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας με τη «ματιά» στραμμένη στις συνθήκες που επικρατούσαν στις χώρες προέλευσης των φοιτητών. Ελήφθησαν ειδικά μέτρα για την απολύμανση των φοιτητικών εστιών και επεκτάθηκε η σίτιση και στις διακοπές του Πάσχα για τους φοιτητές από το εξωτερικό (περίπου 192) και τους παραμένοντες στις εστίες.
Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον επαναπατρισμό των φοιτητών του ιδρύματος από την Ισπανία και την Ιταλία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και της Πρεσβείας σε Μαδρίτη και Ρώμη. Η πρωτοβουλία αυτή και η αποτελεσματική συνεργασία με επιμέρους υπουργεία έδωσε τη δυνατότητα για επαναπατρισμό φοιτητών και από άλλα πανεπιστήμια της χώρας, καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημείο αναφοράς για πολλές ελληνικές οικογένειες.
Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιό μας υποστήριξε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όλων των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας MS-Teams για όλα τα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές. Οι δυνατότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιοποιήθηκαν σε όλη τους την έκταση προκειμένου να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση διαφορετικών αναγκών κατά περίπτωση, προτάσσοντας τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας και κατανόησης που διαπερνούν διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Επίσης, Τμήματα του Ιδρύματός μας έκαναν χρήση και άλλων συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σήμερα οι εξετάσεις διενεργούνται με διαδικασία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου και με την τεχνική υποστήριξη ειδικής επιτροπής του Ιδρύματος.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι υπηρεσίες του Ιδρύματός μας ήταν σε πλήρη λειτουργία καθόλη την περίοδο της αναστολής λειτουργίας, εκτός του προσωπικού που ανήκε σε ευπαθείς ομάδες και του προσωπικού που μέχρι τις 31-5-2020, έκανε χρήση άδειας ειδικού σκοπού. Τα συλλογικά όργανα, όπως η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και οι Γ.Σ. των Τμημάτων και Κοσμητειών συνεδρίαζαν τακτικά μέσω του συστήματος MS-Teams, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ομαλή πορεία προς την ημέρα επαναλειτουργίας του Πανεπιστημίου σε όλες του τις εκφάνσεις (πλήρους εκδίπλωσης όλων των δράσεων του).
Όσο για το Πρυτανικό Συμβούλιο, και αυτό και η Σύγκλητος λειτούργησαν σε πλήρη ανάπτυξη και με συχνότητα συνεδριάσεων ανάλογη του χρόνου ομαλής λειτουργίας πριν την πανδημία. Όλες οι αποφάσεις των δύο αυτών οργάνων του ιδρύματός μας δημοσιοποιήθηκαν στον Τύπο, σε πλατφόρμες επικοινωνίας και στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.