Διαχρονικές οι βλέψεις της Αλβανίας κατά της Ελλάδας...

on .

Τώρα που η Αλβανία μυρίζει «μπαρούτι», ιδιαιτέρως μετά τη σύγκρουση του Προέδρου της Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα και του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, οι προκλήσεις και οι εθνικιστικές κορώνες των Αλβανών πληθαίνουν επικινδύνως. Πρωταγωνιστής σε όλες είναι ο Πρωθυπουργός της φίλης και γείτονος χώρας, ο οποίος κάθε φορά που βρίσκεται σε δεινή πολιτική θέση επιστρατεύει το ανθελληνικό μένος για να συσπειρώσει τους οπαδούς του. Αποδεικνύεται, έτσι, καλός μαθητής του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.
Το γεγονός ότι η τωρινή αλβανική κρίση συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα και ειδικότερα την αμφιλεγόμενη στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την προστασία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, προκαλεί έντονο προβληματισμό. Άλλωστε, είναι γνωστές οι απόψεις του πρ. Υπ. Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά για τα ελληνοαλβανικά θέματα, που δεν έχουν δυστυχώς, παραμερισθεί. Οι προκλήσεις αυτές φέρουν την πινελιά των μουσουλμάνων Τσάμηδων, που αναχώρησαν από τη Θεσπρωτία μαζί με τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα κατοχής, αφού πρώτα σκότωσαν, βίασαν, κακοποίησαν, έκαψαν χωριά, λεηλάτησαν περιουσίες και προέβησαν σε πλείστα όσα ανομήματα εναντίον του άμαχου χριστιανικού ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Η αλβανική πλευρά παραχαράσσει, τελευταίως, την ιστορία και ομιλεί για «γενοκτονία» των μουσουλμάνων Τσάμηδων, δηλαδή των συνεργατών των φασιστικών και ναζιστικών στρατευμάτων.
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Οι βλέψεις των Αλβανών εναντίον της Ελλάδας δεν είναι πρόσφατες. Έχουν βαθιές ρίζες και ανάγονται στο μακρινό παρελθόν. Προσδιορίστηκαν στο Συνέδριο της Πριβρένης και διατυπώθηκαν, επισήμως, το βράδυ της de facto ανακήρυξης της Δημοκρατίας του Κοσόβου. Το πανώ που τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία της Πρίστινα έγραφε τα εξής: «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΤΣΑΜΟΥΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΒΑΝΙΑ». Λίγα παραδείγματα είναι ικανά να αποδείξουν του λόγου το αληθές.
Η εφημερίδα «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ» με υπότιτλο «Εφημερίς των αλβανικών συμφερόντων», που εκδίδονταν στην Αθήνα από 29-11-1879 έως 23-10-1880, το πρώτο θέμα που θέτει στο αρχικό φύλλο της είναι το μέλλον των Ιωαννίνων. Γράφει επί λέξει τα εξής: «Η κυβέρνησις των Αθηνών και ελληνικαί εφημερίδες θέτουσιν ως ύψιστον ενδιαφέρον την απόδοση των Ιωαννίνων, άτινα άρχουσι της Μεσημβρινής Ηπείρου. Αλλ’ ίσως δεν προβλέπουσι δικαίως τα αποτελέσματα τοιαύτης κτήσεως εναντίον των ευχών του μείζονος μέρους του Αλβανικού έθνους…». Την ενσωμάτωση των Ιωαννίνων στην Αλβανία προωθούσε η συγκεκριμένη εφημερίδα με πλειάδα δημοσιευμάτων της.
Από το Ιστορικό Αρχείο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών δημοσιεύω ελάχιστα έγγραφα:
Η Ελληνική Πρεσβεία Δυρραχίου, με εμπιστευτικό έγγραφό της προς τον Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδος (21-12-1923) χαρακτηρίζει την «αδελφότητα Τσαμουριάς», ως «… φιλοτουρκική αποσκοπούσα εις την δηλητηρίασιν της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης διά δημοσιευμάτων κατηγορούσαν ημάς περί δήθεν καταπιέσεως των Τσάμηδων…», καθώς επίσης ότι «…η εσχάτως επιτεθείσα κίνησις των Τσαμικών τούτων οργανώσεων, αν παροραθή παρ’ ημών πολλάς εις το μέλλον θα μας παρουσιάσει δυσάρεστες εκπλήξεις…». Και ιδού το αποτέλεσμα.
Το 1939 (27-2-1939) η Ελληνική Πρεσβεία Τιράνων απευθυνόμενη στο Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδος αναφέρει τα εξής: «…Έχω την τιμήν να σας ανακοινώσω ότι προχθές Σάββατον εκυκλοφόρησε ενταύθα… χάρτης, ως επιγράφεται, της “Αληθούς Αλβανίας” χαρακτηρίζων ως υπόδουλα εισέτι τμήματα αυτής εις μεν την Ελλάδα ολόκληρον την Ήπειρον… και μέρους της Δυτικής Μακεδονίας μετά της Φλωρίνης και Καστορίας…».
Το 1939 (11-5-1939) το Κέντρο Αλλοδαπών Αθηνών με εμπιστευτικό έγγραφό του προς το Τμήμα Διευθύνσεως Αλλοδαπών του Ελληνικού Υπ. Εξωτερικών αναφέρει τα εξής: «…ενισχύεται πληροφορία καθ’ ήν ανηνέχθημεν ότι εν τη περιφερεία Φιλιατών περιφέρεται προς υπογραφίν υπόμνημα των μουσουλμάνων Τσάμηδων απευθυνομένου προς τον εν Αγίοις Σαράντα Διοικητήν των ιταλικών στρατευμάτων δι’ου ζητούν την διά της υπό ιταλικών στρατευμάτων προστασίαν των…».
Τέλος, το Ελληνικό Υποπροξενείο Αγίων Σαράντα απευθυνόμενο προς το Ελληνικό Υπ. Εξωτερικών (11-6-1939) αναφέρει τα εξής: «…έχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν, ότι, ως επληροφορήθην, κατά τας πρώτας ημέρας της εν Αλβανία ιταλικής κατοχής ομάς Τσάμηδων εξ Ελλάδος καταγομένων… παρουσιάσθη εις τον ενταύθα ιταλόν στρατιωτικόν διοικητήν και ητήσατο προφορικώς και δι’ υπομνήματος, τόσον εκ μέρους αυτών όσον και εκ μέρους των εν Ελλάδι ομοεθνών των, την επέκτασιν της ιταλικής κατοχής μέχρι Πρεβέζης προς απελευθέρωσιν της Τσαμουριάς. Οι ειρημένοι πρόσθεσαν ότι προς τον σκοπόν τούτον ικανός αριθμός Τσάμηδων τόσον εν Αλβανία, όσον και εν Ελλάδι είναι έτοιμος να λάβει τα όπλα…».
Παρέλκω τη δημοσίευση σπάνιων στοιχείων συνεργασίας των μουσουλμάνων Τσάμηδων της Θεσπρωτίας με τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, τα οποία έφερε στη δημοσιότητα η ενδελεχής έρευνα του Θανάση Γκότοβου, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα αρχεία της Γερμανίας.
Όλα τούτα προς γνώση και συμμόρφωση των επιγενόμενων για όσα πιθανώς θα ακολουθήσουν!!!
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ