Γραμμένο, Γιάννενα και Σχολικές Περιουσίες…

on .

l Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα το οποίο θα δώσει στους συμπολίτες τη δυνατότητα να κατανοήσουν το μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό έγκλημα το οποίο διαπράττεται, επί δεκαετίες ολόκληρες τώρα, σε βάρος της ιερής βούλησης των Ευεργετών της πόλης σε βάρος της πόλης και της εκπαίδευσης της νεολαίας μας, σε βάρος τέλος του Γιαννιώτικου Λαού.
Ο αείμνηστος Ηπειρώτης Εθνικός Ευεργέτης Ζώης Καπλάνης πρόσφερε στη νεολαία, κατά τα δίσεχτα χρόνια της σκλαβιάς δυο Σχολεία: Το Καπλάνειο Δημοτικό Σχολείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Γραμμένο και την περίφημη Καπλάνειο Σχολή στα Γιάννινα. Το κτίριο του Καπλάνειου Δημοτικού Σχολείου στο Γραμμένο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ζίτσας κατά κυριότητα (αφού το Γραμμένο ανήκει στο Δήμο), μετά το κλείσιμο δε του Σχολείου το κτίριο χρησιμοποιείται από το Δήμο για πολιτιστικούς σκοπούς που αποβλέπουν στην πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής. Τις σχετικές αποφάσεις τις παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας.
Όλα αυτά γίνονται σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη -συνταγματικά κατοχυρωμένη, με πέντε νόμους της Κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας και με δυο εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Τι συμβαίνει όμως στα Γιάννινα, που κάποτε, εξαιτίας των Ευεργετών και των Δασκάλων του Γένους είχαν πολιτογραφηθεί ως «πρώτα στα γρόσια και στα γράμματα»; Συμβαίνει σήμερα να διαχειρίζεται την Καπλάνειο Σχολή και τις άλλες Σχολικές Περιουσίες που προέρχονται από Κληροδοτήματα η Μητρόπολη με διορισμένους από το Μητροπολίτη -άμεσα ή έμμεσα- συμβούλους, να έχει καταργήσει σε ελάχιστο χώρο την αυλή του Σχολείου, ανεγείροντας ακαλαίσθητα κτίρια σε βάρος της υγείας των μαθητών και να μη διαθέτει τα έσοδα όπως ορίζει ο διαθέτης και επιβάλλει και αυτό ακόμα το φασιστικό διάταγμα της δικτατορίας του Παγκάλου. Αυτό, όπως θα έλεγε ο Ρισελιέ, είναι καθαρό «έγκλημα καθοσιώσεως».
Όσα δε ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων -ακολουθώντας τα χνάρια του προκατόχου του- ισχυρίζεται στην επιστολή του, ότι τάχα ο Ζώης Καπλάνης και ο Νικόλαος Ζωσιμάς άφησαν τις περιουσίες τους στους τέσσερις επιτρόπους των Εκκλησιών (και αυτοί, άλλωστε, αποτελούσαν, όπως και οι υπόλοιποι έφοροι και επίτροποι όργανα της Ελληνικής Κοινότητας των Ιωαννίνων και εκλέγονταν από τη Γενική Συνέλευση των Ελλήνων πολιτών των Ιωαννίνων, δεν διορίζονταν από το Μητροπολίτη) είναι τελείως αναληθή και αυτό το λέω μετά γνώσεως λόγου. Δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
Όποιος τυχόν έχει αντίθετη άποψη, ας διαβάσει το άρθρο ΚΣΤ´ της διαθήκης του Ζ. Καπλάνη που αναφέρεται στην Καπλάνειο Σχολή και τα άρθρα Α’,Δ’ και Ε’ της διαθήκης του Ν. Ζωσιμά που αναφέρονται στον τρόπο διοίκησης του Κληροδοτήματός του, στον τρόπο που πρέπει να γίνεται η διάθεση των εσόδων του και πώς θέλει να λειτουργεί το Σχολείο του, και θα κατά λάβει περί τίνος πρόκειται.
Θα καταλάβει επίσης και κάτι άλλο το οποίο κάποιοι σ’ αυτήν εδώ την πόλη κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν: Ότι δηλαδή το Γραμμένο και η Ζίτσα, όπως και οι άλλες περιοχές της Ηπείρου ανήκουν στο Ελληνικό Κράτος και διοικούνται σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας και με τους νόμους που συμφωνούν με αυτό, ενώ τα Γιάννινα διοικούνται ακόμα, 106 χρόνια μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, με φιρμάνια του σουλτάνου, σε έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς της δημόσιας ζωής.
ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ