Μείωση της φορολογίας, σύνδεση των ΑΕΙ με την αγορά

on .

FOROI

• Μείωση της φορολογίας, άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά, είναι μόνο μερικά από τα αιτήματα των πολιτών όπως προκύπτουν στα ευρήματα της έρευνας της ΝΔ. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του προσυνεδρίου του κόμματος στο Ηράκλειο της Κρήτης, με κεντρικό θέμα τις επιχειρήσεις και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Στο ερωτηματολόγιο έλαβαν μέρος 13.070 πολίτες, καταθέτοντας τις απόψεις τους.
Αναλυτικά, με βάση τις απαντήσεις προκύπτουν τα εξής:
- Η κρίση έπληξε πιο έντονα τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και τις επιχειρήσεις.
- Οι πολίτες επιθυμούν η χώρα μας να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, ώστε να γίνει κόμβος διεθνούς εμπορίου, καθώς και να δοθούν κίνητρα για επιστροφή πλοίων στην ελληνική σημαία.
- Υπογραμμίζουν την ανάγκη μείωσης των φόρων και την ανάδειξη νέων μορφών τουρισμού.
- Εκτιμούν ότι οι υψηλοί φόροι και η έλλειψη ισχυρού ανταγωνισμού κρατάνε τις τιμές ψηλά.
- Συμφωνούν στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές με ελεύθερη επιλογή από τον καταστηματάρχη.
- Προτάσσουν τη μείωση φόρων, εισφορών και γραφειοκρατίας ως προϋπόθεση για την αύξηση των εξαγωγών.
- Αναδεικνύουν ως πρώτη προτεραιότητα την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Δημοσίου.
- Επισημαίνουν τη χαμηλή σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά και την έλλειψη χρηματοδότησης ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για την καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ