206 επιχειρήσεις της Ηπείρου αξιολογήθηκαν θετικά για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

on .

ESPA PLHKTROLOGIO

• Ανακοινώθηκε η απόφαση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων και του καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
Στην Ήπειρο αξιολογήθηκαν θετικά 206 επιχειρήσεις. Όλα τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: www.efepae.gr
Οι δυνητικοί δικαιούχοι, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ