Τα Επιμελητήρια να έχουν ρόλο στον εξωδικαστικό μηχανισμό

on .

KOKKINA DANEIA

• Βελτιώσεις στο Νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ζητά από την Κυβέρνηση ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κων. Μίχαλος, επισημαίνοντας τον σπουδαίο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια, προκειμένου να εφαρμοστεί το μέτρο με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς «εκμετάλλευση» από τους κατ’ επάγγελμα μπαταχτσήδες.
Αναφερόμενος στο Ν/Σ ο Κ. Μίχαλος, στάθηκε σε ορισμένες τροποποιήσεις που μπορούν να συμβάλλουν ώστε ο εξωδικαστικός μηχανισμός να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη.

Αποκλείονται πολλοί
Σύμφωνα λοιπόν με τον Πρόεδρο των Επιμελητηρίων «η πρόβλεψη του άρθρου 3, σύμφωνα με την οποία μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις με θετικό αποτέλεσμα ή θετική καθαρή θέση σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, εξακολουθεί να αποκλείει ένα μεγάλο αριθμό δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων. Με δεδομένες, ωστόσο, τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία, θεωρούμε ότι το κριτήριο αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω, είτε με επέκταση της περιόδου στα πέντε ή επτά έτη, είτε με την υιοθέτηση εναλλακτικών δεικτών (δείκτης καθαρών επενδύσεων, θέσεις εργασίας κτλ.).
»Με το ίδιο σκεπτικό, θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί ο χρονικός περιορισμός της 1/7/2016 για τις ρυθμισμένες οφειλές. Πρόκειται για ένα κριτήριο που καθιστά απαγορευτική την ένταξη πολλών οφειλετών, αφού σε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε ύφεση για οκτώ και πλέον έτη, είναι αναμενόμενο η πλειονότητα των επιχειρήσεων να έχει ήδη συνάψει ρυθμίσεις πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
»Η εξαίρεση των επιχειρήσεων των οποίων το χρέος βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 85% σε έναν πιστωτή και η παραπομπή τους σε διμερή διαπραγμάτευση, δημιουργεί επίσης σημαντικά προσκόμματα, καθώς είναι σύνηθες ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις να διατηρούν δανεισμό σε έναν μόνο πιστωτικό φορέα….».

Και ασφαλιστικές δικλείδες
Σε άλλο σημείο, ο Κ. Μίχαλος επισημαίνει ότι «θα πρέπει να προβλέπονται επαρκείς και ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες, με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικής εκμετάλλευσης της διαδικασίας από συστηματικούς κακοπληρωτές, σε βάρος της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, των υπολοίπων πιστωτών, αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.
»Κυρίως, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός, ο οποίος θα επιτρέπει τη διαχείριση ενός μεγάλου όγκου υποθέσεων με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς, τουλάχιστον στη σημερινή του μορφή, το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζει αυτές τις προϋποθέσεις…».

Ο ρόλος των Επιμελητηρίων
Ο Κ. Μίχαλος στέκεται ιδιαίτερα στον κομβικό ρόλο που μπορούν να παίξουν τα Επιμελητήρια, αναλαμβάνοντας το ρόλο του διαχειριστή και επόπτη της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, προτείνεται η αποστολή των αιτήσεων που υποβάλλονται στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ειδικού Χρέους, στα αρμόδια Επιμελητήρια τα οποία κατόπιν θα αναθέτουν άμεσα την αίτηση και το συντονισμό της διαπραγμάτευσης σε Διαπιστευμένους Μεσολαβητές από τον σχετικό πίνακα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Και σημειώνει «η ταχύτητα και η αποκεντρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών, σε σχέση με την παραδοσιακή δικαστική οδό. Για να αποτυπωθούν στην πράξη αυτά τα οφέλη, θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία διαχείρισης και εποπτείας ένας φορέας με κατάλληλη εμπειρία και δομή, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει άμεσα και ευέλικτα τα πρακτικά ζητήματα. Και τα κατά τόπους Επιμελητήρια της χώρας είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να αναλάβει με επιτυχία αυτή την αποστολή...».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ