Τσίπουρο και άλλα ελληνικά ποτά κινδυνεύουν από αλλαγές στην Ε.Ε.

on .

TSIPOYRO

• Την ανησυχία του για προωθούμενες αλλαγές στην Ε.Ε. στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα σε ελληνικά ποτά εξαιρετικής ποιότητος όπως το τσίπουρο, η τσικουδιά, το ούζο και η μαστίχα Χίου εξέφρασε ο επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο ευρωβουλευτής καταλογίζει ευθύνες και στην ελληνική Κυβέρνηση λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «η Κυβέρνηση Τσίπρα χάνει  παντού προθεσμίες. Τα αντανακλαστικά και η ετοιμότητά της είναι ανύπαρκτα. Η ευαισθησία της μηδενική. Από τη δική της άγνοια, ανικανότητα και αδιαφορία τώρα κινδυνεύουν και  τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά ποτά. Το ούζο, η τσικουδιά, το τσίπουρο, η μαστίχα Χίου. Όπως κινδυνεύουν και οι μικροί παραγωγοί σε οικονομικό μαρασμό.
»Το Ελληνικό Κοινοβούλιο συζήτησε εκπρόθεσμα στις 30 Μαρτίου την αποστολή των προτάσεών του για την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά.  Η προθεσμία έληξε στις 10 Μαρτίου και αυτό ήταν γνωστό στην Κυβέρνηση από τις αρχές Ιανουαρίου».

Ανησυχεί ο κλάδος
Στην ερώτησή του προς την Ευρ. Επιτροπή ο Μ. Κεφαλογιάννης σημειώνει: «ανησυχίες, αλλά και έντονες ενστάσεις εκφράζει ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στη Ελλάδα, αναφορικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού κανονισμού που αφορά τα αλκοολούχα ποτά. Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα είναι κατά βάση εξαγωγικός και στηρίζει την εθνική οικονομία αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, σε βαθμό πάνω από 65%, δημιουργώντας αγαθά με υψηλή προστιθέμενη αξία και πάνω από 21.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.
»Τον Δεκέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αντικατάσταση του κανονισμού (Ε.Κ.) 110/2008 - κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά - με ένα νέο κανονισμό, με στόχο την ευθυγράμμιση με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές αρμοδιότητές της. Ωστόσο ο νέος κανονισμός δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα αν υιοθετηθούν οι αλλαγές που προωθούνται, να κινδυνεύσουν ελληνικά ποτά εξαιρετικής ποιότητας, όπως το τσίπουρο, η τσικουδιά, το ούζο, η μαστίχα Χίου, κ.λ.π., ενώ παράλληλα να επιβαρυνθούν οικονομικά οι μικροί παραγωγοί».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ