Παράταση τριών μηνών για τακτοποίηση αυθαιρέτων

on .

AYTHAIRETA

• Παρατείνεται και επισήμως η προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η σχετική Κοινή Υ­πουρ­γική Α­πό­φαση (ΚΥΑ).
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ως καταληκτική ημερομηνία για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης ορίζεται πλέον η 8η Μαΐου 2017, στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου 4178/2013. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 8 Φεβρουαρίου. Την ΚΥΑ υπογράφουν, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ