«Φάσκει και αυτοαναιρείται η παράταξη “Συμμαχία Ηπειρωτών”»

on .

PARGANAS STAYROS

• Απάντηση στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει σε βάρος του η περιφερειακή παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών», που έχει επικεφαλής τον κ. Γ. Ζάψα,  για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, έδωσε χθες με γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος του Σώματος κ. Σταύρος Παργανάς.
Στον πρόλογό της ο κ. Παργανάς αφήνει αιχμές για επικοινωνιακή πολιτική της παράταξης, ενώ σε επιμέρους θέματα που θίχτηκαν, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει: «Για την οδό Νιάρχου, είχε συμφωνηθεί με τις άλλες παρατάξεις  ότι αυτή θα συζητηθεί στο περιφερειακό συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση ταυτόχρονα με το θέμα των απαλλοτριώσεων». 
Για το αίτημά της να συζητηθεί στο Σώμα το πρόσφατο Αναπτυξιακό Συνέδριο, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, σημειώνει, ότι η παράταξη του κ. Ζάψα «Φάσκει και αυτοαναιρείται  αιτούμενη   αφενός μεν  την  πιστή τήρηση του κανονισμού, αφετέρου δε  την συζήτηση στο Π.Σ  περί του γενομένου αναπτυξιακού συνεδρίου,   χωρίς  την συγκέντρωση,  του  απαιτούμενου αριθμού  υπογραφών του 1/3 των μελών του Π.Σ. ή  την  υποβολή αυτού  κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό».
Τέλος ο κ. Παργανάς, τονίζει ότι δεν διακατέχεται «από πνεύμα αλαζονείας και τυπολατρίας, όπως  μου καταλογίζει η «Συμμαχία  Ηπειρωτών» και αυτό αποδεικνύεται από την κατ’ επανάληψη συζήτηση θεμάτων  που έχουν τεθεί  ακόμη και από μία παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως συμβαίνει και στη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) συνεδρίαση με το θέμα που εισηγείται η παράταξη ΑΡ.Π.Η.».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ