Ο ρόλος της Τοπ. Αυτοδιοίκησης στην ενεργειακή αποδοτικότητα

on .

NEA FOTA

• Την αναγκαιότητα να προσδιοριστεί ξεκάθαρα ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενεργειακή αποδοτικότητα τόνισε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Γ. Πατούλης σε ομιλία του στο Αναπτυξιακό -Επενδυτικό Φόρουμ με θέμα «Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό» και κάλεσε τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον προσδιορισμό του νέου θεσμικού πλαισίου.
Όπως υπογράμμισε «μία ολιστική προσέγγιση συνδυασμού της ενεργειακής αποδοτικότητας και της διαχείρισης της ενέργειας στον οδοφωτισμό, στο φωτισμό δημόσιων χώρων, πάρκων, πλατειών και εν γένει στις υποδομές των Δήμων μπορεί να εγγυηθεί σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη».
Στη συνέχεια επισήμανε ότι τα έργα αυτά αναμένεται να επιφέρουν σοβαρή μείωση στο λειτουργικό κόστος των Δήμων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το κόστος μπορεί να μειωθεί από 35% έως και 60%. Αυτό μπορεί να γίνει με τον εκσυγχρονισμό του δικτύου οδοφωτισμού και φωτισμού δημόσιων ανοικτών χώρων.
Ωστόσο πέραν από το θέμα του λειτουργικού κόστους και της εξοικονόμησης πόρων που επιτυγχάνεται, υπάρχουν και σημαντικά οφέλη από την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την αναβάθμιση των δικτύων υπαίθριου φωτισμού, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αισθητική αναβάθμιση των δικτύων υπαίθριου φωτισμού και την ορθολογική τους ανάπτυξη στο χώρο.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ