Τέσσερα χρόνια περιμένουν οι πρατηριούχοι τις επιδοτήσεις

on .

PRATHRIO

• Στo… περίμενε είναι οι 5.000 και πλέον πρατηριούχοι υγρών καυσίμων εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις για το σύστημα εισροών εκροών που εγκατέστησαν στα πρατήριά τους. Κι αυτό, αφού εκταμίευσαν σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης, ποσά κατά μέσο όρο 20.000 ευρώ, υποβάλλοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΠΕΚ), με χθεσινή ανακοίνωσή της κάνει λόγο για διαχρονική ασυνέπεια των Κυβερνήσεων στον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων.
Ειδικότερα, όπως τονίζει «με τον Νόμο 3784/2009 υποχρεώθηκαν οι Πρατηριούχοι όλης της Ελλάδας να εγκαταστήσουν το σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια τους με αυστηρό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης (ΠΟΛ 1009/2012) τον Αύγουστο του 2014.
Με την με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», αποφασίσθηκε η οικονομική ενίσχυση με επιδότηση των εκμεταλλευτών Πρατηρίων Καυσίμων για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών στο 35 – 40% περίπου, του κόστους εγκατάστασης».
Και ακόμη περιμένουν…

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ