Φορολογικές διευκολύνσεις για τους πλημμυροπαθείς Πρέβεζας

on .

plhmmhropatheis
• Απόφαση βάσει της οποίας παρέχονται διευκολύνσεις στους πολίτες σχετικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Πρέβεζας υπέγραψε η Υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.
Αναλυτικότερα, πα­­ρατείνονται μέχρι και 1 Μαρτίου οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Πρέβεζας, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από την 30.11.2017 έως και την 01.03.2018.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Τέλος, αναστέλλεται μέχρι και την 1 Μαρτίου η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την 30.11.2017 οφειλών των ίδιων πολιτών.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ