Από αδέσποτα μέχρι αντιπλημμυρικά στη συνάντηση Ι. Τσιρώνη – Ι. Λώλου

on .

TSIRONHS LOLOS 5 12 17

• Τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη υποδέχθηκε προχθές στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας ο Δήμαρχος Γιάννης Λώλος. Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Δονάτος Μαρτίνης, ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκίκας και ο Αντιδήμαρχος Σουλίου Βασίλης Καλόγηρος.
Ο Δήμαρχος έθεσε στον Υπουργό τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ασχολούνται με τον αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία και επισήμανε την ανάγκη για μετεξέλιξη της πρωτογενούς παραγωγής με γνώμονα την ανάπτυξη νέων υγειών αγροτικών μονάδων. Στα πλαίσια αυτά ζήτησε την παροχή και στους Δήμους της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης εκτάσεων για την δημιουργία μόνιμων και σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Ειδική αναφορά έκανε και στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκής, τα οποία θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενώ επισήμανε την αναγκαιότητα επιστροφής του τέλους βοσκής στους Δήμους που επωμίζονται το μεγάλο κόστος συντήρησης των αγροτικών υποδομών. Επίσης έθεσε το ζήτημα των αδέσποτων ζώων το οποίο αποτελεί βασικό πρόβλημα για την καθημερινότητα των πολιτών και ζήτησε πόρους για την αντιμετώπισή του.
Ένα ακόμη θέμα που έθεσε ο Δήμαρχος ήταν και η ανάγκη σύνδεσης των περιοχών Natura με την τοπική ανάπτυξη προκειμένου αντί να αποτελούν τροχοπέδη για μια περιοχή να της παρέχουν προστιθέμενη αξία.
Τέλος επισημάνθηκε στον Υπουργό η ανάγκη κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και συγκεκριμένα έργων ορεινής υδρονομίας, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ