Έργα συντήρησης προωθούνται στο Νησί

on .

NHSI SPITIA

• Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Νήσου Ιωαννίνων συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Τα έργα αυτά αφορούν την αναβάθμιση του φωτισμού στον περιμετρικό δρόμο του νησιού, παρεμβάσεις στα καλντερίμια καθώς και την ανακατασκευή των δημοτικών WC.  Η αναβάθμιση του φωτισμού αφορά στην περιπατητική διαδρομή περιμετρικά του νησιού των Ιωαννίνων μήκους περίπου 1.700 μ., στην οποία θα τοποθετηθούν συνολικά πενήντα ένα φωτιστικά σώματα κορυφής φωτεινών πηγών  τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ