Έρχονται αλλαγές για τη φοίτηση στα σχολεία της Β’/θμιας εκπαίδευσης

on .

MATHTES EKSETASEIS 1

• Ο τρόπος φοίτησης, οι εγγραφές, οι μετεγγραφές και άλλα θέματα οργάνωσης που αφορούν την σχολική ζωή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ρυθμίζονται με σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, που παραδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και χθες δόθηκε στην δημοσιότητα.
Με το εν λόγω σχέδιο, στο εξής δεν θα υπάρχει η διάκριση δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών στα σχολεία, ενώ καθιερώνεται και  η  επικοινωνία τους με το σχολείο μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Η δημόσια διαβούλευση (http:// www.opengov.gr/ypepth/?p=3653), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου και ώρα 15:00.
Το σχέδιο
Το σχέδιο της προς διαβούλευση υπουργικής απόφασης έχει ως εξής:
• Σχετικά με τη φοίτηση
- Καταργείται η διάκριση δικαιολογημένων – αδικαιολόγητων απουσιών, καθώς όλες πρέπει να είναι σε γνώση του κηδεμόνα και ορίζονται όλες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί ένας μαθητής να απουσιάσει χωρίς να προσμετρώνται οι απουσίες του.
- Καταργείται η συγκέντρωση δικαιολογητικών και προβλέπεται επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων για κάθε ημέρα απουσίας του μαθητή.
- Καθιερώνεται η ενημέρωση των γονιών/κηδεμόνων με ηλεκτρονικά μηνύματα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κινητό). Έτσι μια διαδικασία τυπική (αποστολή ταχυδρομικών επιστολών), που κόστιζε χρόνο και χρήμα για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο αντίστοιχα αντικαθίσταται από μια διαδικασία ουσιαστική με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών.
• Σχετικά με ην οργάνωση της σχολικής ζωής
- Επειδή στόχος είναι όχι απλώς να τίθενται κανόνες, αλλά να τηρούνται και αφετέρου οι μαθητές να διαπαιδαγωγούνται στην ανάγκη θέσπισης και τήρησής τους, το Υπ. Παιδείας εισάγει τη συνδιαμόρφωση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του «Πλαισίου οργάνωσης της σχολικής λειτουργίας», με σκοπό να εμπλακούν οι μαθητές στη διαδικασία θέσπισης κανόνων στο πνεύμα των νόμων, να κάνουν οι ίδιοι προτάσεις και να αυτοδεσμευτούν.
• Παιδαγωγικές ενέργειες και μέτρα
- Προτείνονται παιδαγωγικές ενέργειες και μέτρα για να αντιμετωπίζονται παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που σκοπό έχουν ο μαθητής να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα που δημιούργησε και να επανορθώσει ή να μην το επαναλάβει. Όταν επαναλαμβάνει τις ίδιες ή ανάλογες συμπεριφορές επιβάλλονται μέτρα που θα έχουν επιπτώσεις (αποβολή, απουσίες).
- Παράλληλα εισάγονται έπαινοι και επιβράβευση για κάθε πράξη που συμβάλλει στη βελτίωση της σχολικής ζωής. Εκτός από τα αριστεία και τα βραβεία για όποιον μαθητή  αριστεύσει ή έχει την υψηλότερη επίδοση κάθε τμήματος, θεσμοθετείται βραβείο προόδου για κάθε μαθητή που βελτίωσε σημαντικά την επίδοσή του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καθώς και έπαινοι για ατομικές ή συλλογικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.
- Ενισχύεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας με τους γονείς και κηδεμόνες και επιδιώκεται ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους.
- Καθιερώνεται η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης τύπου Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) και μαθημάτων επιλογής για την Α τάξη λυκείου, ομάδων προσανατολισμού ή τομέων για τη Β τάξη και κατευθύνσεων ή ειδικότητας για τη Γ τάξη (ανάλογα με τον τύπο Λυκείου).

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ