Αιτήσεις για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας

on .

DASKALA TAKSH PAIDIA
• Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι αιτήσεις μετάθεσης για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλονται έως 20 Νοεμβρίου ηλεκτρονικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων: https://teachers.minedu.gov.gr
Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Τα 6 κριτήρια μεταθέσεων & οι μονάδες για τις μεταθέσεις είναι τα εξής: Η συνολική υπηρεσία (2,5 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας), η συνυπηρέτηση (4 μονάδες), οι οικογενειακοί λόγοι, οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν, η εντοπιότητα (4 μονάδες) και η πρώτη προτίμηση (2 μονάδες).

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ