Παρέμβαση για το ύψος των κατοικιών γύρω από το Αεροδρόμιο ζητά ο Δήμος Ιωαννιτών

on .

AERODROMIO IOANNINA

Για ένα θέμα πολεοδομικού χαρακτήρα σε σχέση με το Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, που αφορά πολλούς κατοίκους των Ιωαννίνων, ζητά παρέμβαση ο Δήμος από την Πολιτεία.
Με επιστολή του προς τον Υπ. Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη και τον αναπλ. Υπουργό Σ. Φάμελλο, ο Δήμαρχος Θ. Μπέγκας αναφέρεται στο πρόβλημα που έχει προκύψει με κατοικίες γύρω από το Αεροδρόμιο, με τη σημείωση στο τέλος ότι είναι ένα θέμα που αφορά και άλλες περιοχές της χώρας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, για την έκδοση οικοδομικής άδειας, σε μια ακτίνα πέντε χιλιομέτρων γύρω από τον αερολιμένα, απαιτείται γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Η γνωμοδότηση αυτή σχετίζεται με το  ύψος  των  κτιρίων, ώστε αυτό να μην παρεμποδίζει την προσέγγιση των αεροσκαφών στον αερολιμένα. Η απαίτηση αυτή έχει προκαλέσει πλείστα προβλήματα σε πολίτες του Δήμου μας, που διαθέτουν ιδιοκτησίες εντός των ορίων της ακτίνας αυτής και επιθυμούν να αναγείρουν ή να νομιμοποιήσουν- τακτοποιήσουν ένα κτίσμα».
Τι προτείνει ο Δήμος
Με δεδομένο ότι οι απαγορεύσεις οι οποίες ισχύουν, έχουν θεσμοθετηθεί σε παρελθόντα χρόνο και δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις εξελίξεις οι οποίες έχουν επέλθει στις διαδικασίες προσέγγισης αεροσκαφών σε αερολιμένες, ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου με θέμα: «Έλεγχος προστασίας δομημένου περιβάλλοντος», προτείνει:
-Σε σχέση με τις διαδικασίες νομιμοποίησης- τακτοποίησης κτιρίων να δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση με έκδοση άδειας, των κτιρίων και κατασκευών που κατασκευάστηκαν με τους όρους δόμησης που ίσχυαν στην περιοχή κατά το χρόνο ανέγερσής τους, με την καταβολή του παράβολου του άρθρου 99 παρ. 1, και με την επιβολή όρων από την Υ.Π.Α. Εφόσον κριθεί, για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, ανάγκη απαλλοτριώσεων των κτιρίων ή κατασκευών, οι κατασκευές που υπάγονται στην παρούσα διάταξη δεν θα αποζημιώνονται.
Όπως τονίζει στην επιστολή του ο Θ. Μπέγκας, «με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες δεν θα επιβαρύνονται με υπέρογκα πρόστιμα διατήρησης ή την άμεση κατεδάφιση των κτιρίων τους που δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Επιπλέον, εφόσον προκύπτει ανάγκη απαλλοτριώσεων, το Δημόσιο δεν θα επιβαρύνεται με υπέρογκα ποσά. Εξάλλου η Υ.Π.Α. και το αρμόδιο Υπουργείο έχουν ανακοινώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για τα αεροδρόμια, με σκοπό εκτός των άλλων και τη θέσπιση νέων όρων και προϋποθέσεων σχετικά με την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας».
Να επισπευσθούν οι διαδικασίες
Ακόμη ο Δήμαρχος ζητά σε σχέση με την έκδοση νέων αδειών να επισπευσθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των μελετών, οι οποίες εκπονούνται από την Υ.Π.Α. και έχουν σχέση με τον επαναπροσδιορισμό των ορίων πέριξ του αεροδρομίου. «Γνωρίζουμε ότι οι μελέτες αυτές εκπονούνται με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και θα περιορίσουν τα όρια πέριξ του αερολιμένα, εντός των οποίων θα επιβάλλονται περιορισμοί στη δόμηση, για τη διασφάλιση των συνθηκών προσέγγισης των αεροσκαφών», αναφέρεται στην επιστολή.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ