Ζητείται ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυμάτων Προστασίας Ανηλίκων

on .

PAIDI KAKOPOIHSH

• Ερώτηση για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων Προστασίας Ανηλίκων κατέθεσε ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος, η οποία συνυπογράφηκε από 57 ακόμη βουλευτές.
Όπως αναφέρει ο βουλευτής σήμερα τα ιδρύματα είναι τριών ειδών: δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά. Το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους μετεωρίζεται εδώ και δεκαετίες με υπουργικές αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί ποτέ.
Η απουσία νομικού πλαισίου έχει ως συνέπεια την άγνοια από πλευράς πολιτείας για την κατάσταση που επικρατεί στα περισσότερα από αυτά τα ιδρύματα αλλά και τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτά.
Η ερώτηση επιχειρεί να διερευνήσει τις προθέσεις του Υπουργείου για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο την εξωοικογενειακή φροντίδα των ανηλίκων από τη λειτουργία των ιδρυμάτων ανηλίκων μέχρι την αναδοχή και την υιοθεσία.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ