Εξοπλίζεται η νέα πτέρυγα του Πανεπ. Νοσοκομείου Ιωαννίνων

on .

NOSOKOMEIO DOYROYTHS

• Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο για τα σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης τριών υποέργων της πράξης «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων σε Π.Γ.Ν.Ι.».
Ο συνολικός  προϋπολογισμός των τριών υποέργων ανέρχεται σε 618.000 ευρώ περίπου. Αναλυτικά, τα τρία υποέργα αφορούν:
- «Προμήθεια υποερηχογράφικού εξοπλισμού -  Ομάδα εξοπλισμοιύ 3», προϋπολογισμού 439.828 ευρώ
- «Προμήθεια ακτινολογικού εξοπλισμού - Ομάδα εξοπλισμού 4», προϋπολογισμού 135.160 ευρώ
- «Προμήθεια αναρροφήσεων - Ομάδα εξοπλισμού 15», προϋπολογισμού 43.083,80 ευρώ.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ