Δουλειά πλέον στην Ελλάδα μόνο με μερική απασχόληση!

on .

SERBIRISMA

• Για τις προσπάθειες που γίνονται, προκειμένου να μειωθεί η ανεργία στη χώρα μας, υπερηφανεύεται κάθε τόσο η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κάνοντας λόγο για νέες θέσεις εργασίας και σταδιακή αποκλιμάκωσή της.
Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά της ανεργίας εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα (η Ήπειρος είναι «πρωταθλήτρια»), οι θέσεις που «ανοίγουν», είναι μερικής απασχόλησης και μάλιστα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο αριθμός των ασφαλισμένων με μερική απασχόληση είναι πενταπλάσιος (!) από τον αριθμό ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση. 
Βέβαια, αυτό το στοιχείο για την Κυβέρνηση φαίνεται πως αποτελεί… λεπτομέρεια, μιας και ο βασικός στόχος είναι η μείωση του ποσοστού ανεργίας και όχι η εξασφάλιση πλήρους και σταθερής απασχόλησης, που θα δώσει γενικότερη ώθηση στην οικονομία.

Τα στοιχεία
Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Νοέμβριο του 2016, ο αριθμός των ασφαλισμένων ανέρχεται σε 1.871.040. Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,14 ημέρες.
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,54 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.196,30 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,70 ευρώ και 397,67 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,09 ευρώ και ο μέσος μισθός 565,27 ευρώ.
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,15% τον Νοέμβριο του 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,34%, ενώ με μερική απασχόληση σημείωσε αύξηση 12,75%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,61%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,01% σε 45,86%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,69%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,83% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,62%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,06% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 1,27%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,85%, ενώ ο μέσος μισθός κατά 0,34%.
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 22,44% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 14,34% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 13,68% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». Το 22,87% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 13,77% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 12,37% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». Το 26,37% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 16,65% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 16,11% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 26,52% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 18,51% στις «Κατασκευές» και 18,39% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Το υπόλοιπο 36%, προφανώς, δουλεύει «μαύρα».

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ