Πιστοποίηση και υποδομές στην «ατζέντα» του Υπ. Τουρισμού

on .

LOYTRA KABASILA

• Μπορεί να μην έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Αμαράντου και Καβασίλων η απάντηση της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Καραγιάννη, ωστόσο, περιλαμβάνει δύο θετικές παραμέτρους όσον αφορά στη μελλοντική προοπτική τους.
Από τη μία, κάνει γνωστό ότι ενεργοποιήθηκε ξανά η Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών πόρων που θα εξετάσει και τα αιτήματα των λουτρών της περιοχής μας. Από την άλλη, δείχνει πως κάτι κινείται σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών που αποτελεί επίσης ζητούμενο τόσο στα Καβάσιλα όσο και στον Αμάραντο.
Η απάντηση Κουντουρά
Όπως σημείωνε ο Γιάννης Καραγιάννης σε πρόσφατή ερώτησή του προς την Υπουργό Τουρισμού, η λειτουργία των Λουτρών σε Αμάραντο και Καβάσιλα μόνο για τέσσερις μήνες το χρόνο δεν επιτρέπει την αξιοποίηση του σημαντικού αυτού συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής για την τουριστική της «απογείωση». Ζητούσε λοιπόν τον εκσυγχρονισμό τους ώστε από θεραπευτικά κέντρα ατόμων τρίτης ηλικίας να μετατραπούν σε κέντρα τουρισμού υγείας και ευεξίας για όλες τις ηλικίες.
Στην απάντησή της προς τον Γιαννιώτη βουλευτή η Έλενα Κουντουρά κάνει καταρχήν γνωστό ότι το Υπουργείο Τουρισμού με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας στη χώρα μας, έχει ενεργοποιήσει εκ νέου την Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Η επιτροπή, που στο παρελθόν είχε περιορισμένη δράση, εξετάζει τα αιτήματα αναγνώρισης ιαματικών πηγών που βρίσκονται επί σειρά ετών σε αναμονή. Μεταξύ αυτών που εκκρεμούν είναι και τα αιτήματα αναγνώρισης των φυσικών πόρων Αμάραντου και Καβασίλων, η εκμετάλλευση των οποίων έχει παραχωρηθεί στις τοπικές κοινότητες και στο Δήμο Κόνιτσας.
Πρόταση ανάδειξης
Παράλληλα, η Υπουργός σημειώνει πως η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) του υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει εκπονήσει σχετική μελέτη για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας, στην οποία παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει, οι προτάσεις για την ανάδειξη των θερμαλιστικών κέντρων ως τόπων προορισμού επισκεπτών από το εξωτερικό, καθώς και το προσχέδιο εφαρμογής πράξεων κρατικών ενισχύσεων για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
Όπως προσθέτει η κ. Κουντουρά στην απάντησή της, η ΕΔΕΤΤ έχει καταθέσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) συγκεκριμένη πρόταση για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη σχετική δράση του επιχειρησιακού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι ΟΤΑ α' βαθμού που έχουν στη δικαιοδοσία τους αναγνωρισμένους ιαματικούς φυσικούς πόρους και ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 25 εκατ. ευρώ.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ