Πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης των κατολισθητικών φαινομένων

on .

KATOLISTHISEIS

• Μία ακόμη δράση, που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τους κατοίκους της Ηπείρου και ιδιαίτερα περιοχών που αντιμετωπίζουν κατολισθητικά φαινόμενα, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια.
Συγκεκριμένα με απόφαση του Περιφερειάρχη Αλεξ. Καχριμάνη, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (Ήπειρος 2014-2020), πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων  γεωτεχνικών και δορυφορικών μεθοδολογιών». Ο  προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε  250.000 ευρώ  και Φορέας υλοποίησης είναι το  Πανεπιστήμιο Πατρών (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας). Το σύστημα θα εφαρμοσθεί πιλοτικά σε περιοχή  με πρόβλημα κατολισθήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου που έχει προκαλέσει κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό.
Όπως αναφέρεται στην επεξήγηση της πράξης, το φυσικό αντικείμενο αυτής,  αφορά στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αστάθειας πρανών εξαιτίας κατολισθητικών φαινομένων με τη χρήση των πλέον σύγχρονων δορυφορικών και γεωτεχνικών μεθόδων.
Η πράξη υλοποιείται με τέσσερα πακέτα εργασίας:
1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμός της περιοχής παρακολούθησης.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης εδαφικών μετακινήσεων στην κατολισθαίνουσα περιοχή.
3. Καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία των γεωτεχνικών και δορυφορικών δεδομένων της περιοχής παρακολούθησης.
4. Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωβάσης χωρικών δεδομένων και διαδικτυακής πλατφόρμας για την έγκαιρη ενημέρωση και προστασία από επερχόμενα κατολισθητικά φαινόμενα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ