Οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προστασία από τις αρκούδες

on .

ARKOYDA

• Συστάσεις και οδηγίες προς τους κατοίκους των χωριών και ειδικά για τους αγρότες προκειμένου να αποτρέπονται οι αρκούδες στην πρόκληση ζημιών, απευθύνει με χθεσινή της ανακοίνωση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.
Οι οδηγίες, όπως διευκρινίζει η Αποκεντρωμένη,  διαμορφώθηκαν  στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Επιτροπών Διαχείρισης «κρίσεων» περιστατικών προσέγγισης Αρκούδας και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 Οι οδηγίες έχουν αποδέκτες τους Δήμους και τους πολίτες, περιλαμβάνουν σειρά μέτρων, για τα οποία ωστόσο δεν γίνεται καμία νύξη για τη χρηματοδότησή τους, καθώς αρκετά από αυτά, όπως ειδικοί κάδοι, περιφράξεις κλπ απαιτούν σημαντικές δαπάνες.
Συγκεκριμένα από τους Δήμους ζητείται να προμηθευτούν ειδικούς κάδους ασφαλείας για τη συλλογή των απορριμμάτων, των οποίων η αποκομιδή θα πρέπει να ολοκληρώνεται τις απογευματινές ώρες. Επίσης κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός των δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, από την δενδρώδη - δασική βλάστηση ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η δυνατότητα φωλεοποίησης του ζώου στα σημεία αυτά.
Οι Δήμοι καλούνται επίσης να διερευνήσουν τη δυνατότητα για την προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων και τη διάθεσή τους σε περιπτώσεις προσέγγισης αρκούδων πλησίον οικισμών, σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γεωργικές καλλιέργειες κλπ. Τέλος τους ζητείται να προβούν σε ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο τρόπο για τα μέτρα πρόληψης αλλά και για τα μέτρα αντιμετώπισης σε έκτακτη περίπτωση προσέγγισης ανθρώπου-ζώου.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες
Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει φυσικά στους πολίτες, που ήδη είναι «εξαντλημένοι» οικονομικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ και οι μόνιμοι κάτοικοι στα περισσότερα χωριά μετριούνται στα «δάχτυλα του ενός χεριού».
Η Αποκεντρωμένη συστήνει να συλλέγουν τους καρπούς από τα οπωροφόρα δένδρα, να καθαρίσουν τη δενδρώδη- βλάστηση στις ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται πλησίον κατοικημένων περιοχών, να προφυλάξουν με ηλεκτροφόρες περιφράξεις τις μελισσοτροφικές- κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, να χρησιμοποιούνται ποιμενικοί σκύλοι από τους κτηνοτρόφους για την προστασία των κοπαδιών τους.
Τέλος, σε περίπτωση γεωργικών εργασιών ή γενικότερα κυκλοφορίας σε περιοχή στην οποία έχει καταγραφεί εμφάνιση αρκούδων ή γενικά θεωρείται ότι αποτελούν δυνητικό βιότοπο του ζώου, θα πρέπει να γίνεται χρήση μέσων (κόρνες, σφυρίχτρες, σειρήνες κλπ), ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αισθητή η παρουσία του ανθρώπου.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ