Τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική

on .

KRAPSH

• Υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο με τίτλο «Μικρές τεχνικές παρεμβάσεις σε Κράψη και Ανατολική» που θα εκτελεσθούν για την αναβάθμιση των Τοπικών Κοινοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού 29.100 ευρώ.  Οι εργασίες αφορούν κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στην πλατεία της Τ.Κ. Ανατολικής, τμηματική ανακατασκευή δρόμων προκειμένου να τσιμεντοστρωθούν, συμπλήρωση όπου απαιτείται με υλικό βάσης οδοστρωσίας και τσιμεντόστρωση οδών εντός οικισμών.
Πιο συγκεκριμένα, στο Τ.Κ. Ανατολικής θα γίνουν εργασίες στη θέση Τσιρωνέϊκα και Μπαρέϊκα σε μήκος 110 μέτρα και πλάτος περίπου 3 μέτρα και στη θέση Χρίστου Κίτσου σε μήκους 16 μέτρα περίπου και πλάτος 3 μέτρα.
Στο Τ.Κ. Κράψης θα γίνουν παρεμβάσεις στη θέση Άγιο Γεώργιο προς κτηνοτροφική μονάδα Παπαηλία σε μήκους 107 μέτρα και πλάτους 2,80 μέτρα, στη θέση Παπαπετρέϊκα σε μήκος περίπου 50 μέτρων και πλάτος 3 μέτρα και στη θέση Γρηγορίου σε μήκος 30 μέτρα και πλάτος 3 μέτρα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ