Προωθούνται αλλαγές στη λειτουργία των ΚΕΠ

on .

KEP

• Για τις αλλαγές που προωθούνται στα ΚΕΠ μίλησε μεταξύ άλλων η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη κατά τη διάρκεια του έκτακτου πανελλαδικού συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ (ΠΟΣΕ ΚΕΠ).
Συγκεκριμένα αυτές αφορούν:
➢ στη μετάπτωση του δικτύου των ΚΕΠ από υπηρεσία διαμεσολάβησης στην υποβολή αιτήσεων σε υπηρεσία παροχής on line διοικητικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις,
➢ στην απλούστευση των διαδικασιών, με την αφαίρεση της αναγκαιότητας συχνής επαφής του πολίτη με τα ΚΕΠ ή τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, μέσω της ηλεκτρονικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης που θα οδηγήσουν στην κατάργηση 4 εκατομμυρίων εγγράφων έως το τέλος του έτους,
➢ στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, με νέες, πιστοποιημένες ψηφιακές δεξιότητες, που θα αποτελέσουν πρότυπο συνολικά για τον δημόσιο τομέα.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ