Έως 28 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους καθηγητές

on .

KATHGHTHS PINAKAS

• Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), για το ερχόμενο σχολικό έτος (2017-2018), απηύθυνε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Έτσι, έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση-δήλωση στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του υπουργείου, https://opsyd.sch.gr/.
Όπως αναφέρει το υπουργείο, η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης.
• Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www. minedu.gov.gr.

 

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ