Δικαίωμα εργασίας σε αλλοδαπούς που απασχολούνται με εργόσημο

on .

PROBATA KOPADI BOSKOS

• Ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν  και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι κτηνοτροφικές μονάδες της Ηπείρου, αλλά και γενικά όσοι δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, φαίνεται ότι λύνεται.
Πρόκειται για την απασχόληση παράτυπων μεταναστών, στην οποία προσέφυγαν και εξακολουθούν να προσφεύγουν κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές προκειμένου να εξασφαλίσουν εργατικά χέρια, καθώς οι Έλληνες εργάτες γης είναι πλέον δυσεύρετοι. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου, σε ομιλία του στο 2ο Αγροτικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», έχει θεσπιστεί πλέον ειδική διαδικασία, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων να δηλώσουν τους παράτυπα διαμένοντες μετανάστες που απασχολούν και να τους ασφαλίσουν με εργόσημο.
«Η διαδικασία αυτή, εξήγησε ο Υπουργός,  διευκολύνει τους αγρότες να δίνουν νόμιμα αμοιβή και ασφάλιση στους αλλοδαπούς εργάτες γης που δουλεύουν ήδη με μαύρη εργασία, με όλες τις θετικές συνέπειες που έχει κάτι τέτοιο, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους μετανάστες». Κάλεσε μάλιστα τις  Περιφέρειες να προωθήσουν και να διευκολύνουν στην εφαρμογή του μέτρου, και τους   αγρότες και εν γένει τους κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, να αξιοποιήσουν το εργόσημο ως εργαλείο που στην πραγματικότητα μειώνει το κόστος παραγωγής και αυξάνει την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι βοσκότοποι
Ένα δεύτερο θετικό που προέκυψε για τους κτηνοτρόφους από την τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο νέος ορισμός της έννοιας του βοσκό­τοπου.  Συγκεκριμένα όπως είπε ο κ. Αποστόλου, «μετά  από προσπάθεια 2 χρόνων στο  πρόσφατο (πριν τρεις ημέρες) Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στη συζήτηση για την πρόταση omnibus, με την οποία αναθεωρείται σε μερικά σημεία η σημερινή ΚΑΠ και η εφαρμογή της, κατατέθηκε από την Επιτροπή η πρόταση για νέο ορισμό στο βοσκότοπο, που θα περιλαμβάνει πλέον πέραν της ποώδους βλάστησης και τη θαμνώδη ξυλώδη βλάστηση, που σημαίνει με τα σημερινά δεδομένα επιπλέον 8 εκατ. στρέμματα». Με την παρέμβαση αυτή, εκτιμάται ότι θα γίνει πιο σωστή και χωρίς πρόστιμα για τους Έλληνες κτηνοτρόφους διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Οι συνεταιρισμοί
Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών, που δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και στις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Αποκάλυψε μάλιστα ότι αλλάζει και ο τρόπος λειτουργίας των συνεταιρισμών: «Επειδή  -είπε-  τους συνεταιρισμούς τους χρειάζονται οι αγρότες, δεν θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν στο χώρο άλλες σκοπιμότητες. Σε λίγες μέρες μετά από αξιολόγηση θα παραμείνουν στο Μητρώο μόνο οι συνεταιρισμοί που πληρούν τα κριτήρια του νόμου».

Το κόστος παραγωγής
Ο κ. Αποστόλου, αναγνώρισε το μεγάλο κόστος που έχει η ενέργεια στη φυτική παραγωγή, σημειώνοντας ότι με το πρόγραμμα net metering οι αγρότες μπαίνουν στον συμψηφισμό ενέργειας, δηλαδή θα μπορούν να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα και η ενέργεια που θα παράγει να συμψηφίζεται με αυτήν της κατανάλωσης. Το συγκεκριμένο μέτρο, όπως διαβεβαίωσε,  θα προκηρυχθεί άμεσα και θα ενταχθεί σε σχέδια βελτίωσης.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ