Κατέρρευσε ο κατασκευαστικός κλάδος τα χρόνια της κρίσης!

on .

DROMOS ERGA AMBRAKIA

• Την δραματική κατάσταση που βιώνει ο τεχνικός κόσμος της χώρας τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, χωρίς να διακρίνεται αλλαγή κλίματος άμεσα περιέγραψε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ζαχαρίας Αθουσάκης, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του Μητρώου Ερ­γο­ληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) είναι αμείλικτα, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της αγοράς των τεχνικών έργων στην χώρα, η οποία φυσικά αποτελεί και την βασική αιτία καθυστέρησης της ανάπτυξης!

Απογοητευτική η εικόνα!
Η εικόνα που περιέγραψε ο Πρόεδρος  του  ΣΑΤΕ

άκρως απογοητευτική:
- Από 681 εργοληπτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στις τάξεις 3η – 7η του ΜΕΕΠ το 2005, σήμερα υπάρχουν μόλις 453 δηλαδή λιγότερες κατά 33,5% και επομένως 228 εταιρείες δεν υφίστανται ως εργοληπτικές εταιρείες, έχοντας διαγραφεί από το ΜΕΕΠ.
- Από το 8,3% συμμετοχής της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των κατασκευών στο ΑΕΠ το 2004 και το 2006, κατά την τελευταία τριετία 2014-2016 η αντίστοιχη ετήσια συμμετοχή δεν ξεπερνά το 2,1%.
- Από 400.000 απασχολούμενους το 2008 στις κατασκευές σήμερα στον κλάδο απασχολούνται 183.500 δηλαδή το 55% των απασχολουμένων στις κατασκευές το 2008 βρίσκονται σήμερα εκτός κλάδου.

Καμία διέξοδος
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «το δυστύχημα είναι ότι η αβεβαιότητα και η αγωνία για τις επιχειρηματικές μας μονάδες, για τα συνεργεία μας, για τα μηχανήματά μας και εν τέλει για την επόμενη γενιά εργοληπτών είναι μεγάλη χωρίς να διαφαίνεται έστω μεσοπρόθεσμα κάποια διέξοδος στην άλλοτε «ατμομηχανή» της οικονομίας», προσθέτοντας ότι «αυτό συνεπάγεται αδυναμία εξόδου της Χώρας από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και της ανεργίας».

Αδρανοποίηση νέων δημοπρατήσεων
Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ τόνισε ότι ο Σύνδεσμος, ιδιαιτέρως από το 2009 και μετά, αποδεικνύει με στοιχεία ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από τις κατασκευές, τις υποδομές και τα τεχνικά έργα εν γένει.
«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος σίγουρος τρόπος. Πόσα ακόμη έτη ύφεσης (μετά οκτώ συνεχόμενα της περιόδου 2009-2016) θα πρέπει να περάσει η ελληνική κοινωνία για να γίνει αποδεκτή αυτή η αυτονόητη, και συνεχώς αποδεικνυόμενη, βάσει των δεδομένων, αιτιατή σχέση μεταξύ επενδύσεων σε τεχνικά έργα (υποδομές και άλλα) και ανάπτυξης;», επεσήμανε εμφατικά, για να συνεχίσει: «Από την μη θεσμοθέτηση μεταβατικών περιόδων ισχύος του νέου νόμου για τα δημόσια έργα (Ν.4412/2016) το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης αδρανοποίηση νέων δημοπρατήσεων από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του ίδιου έτους αφού σε αυτό το διάστημα ούτε οι αναθέτουσες αρχές ούτε οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ΤΕΥΔ ή το ΕΕΕΠ ή το Πρότυπο τεύχος διακήρυξης.
»Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δημοπρατήσεις έργων άνω των 2 εκ. € το τελευταίο τετράμηνο του 2016 ήταν μόλις 28 έναντι 54 του 2015, 56 του 2014 και 160 του 2013, ενώ ακόμη και σήμερα τα κενά και οι ασάφειες που εμφανίζονται στο πώς πρέπει να συμπληρώνονται τα έγγραφα συμμετοχής μας στους διαγωνισμούς είναι μεγάλα και αρκετά, γεγονός που κατά την άποψή μας, οφείλεται στην έκδοση των σχετικών εγγράφων υπό το βάρος της χρονικής πίεσης».

Τρία σημεία
Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ αναφέρθηκε στα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως, για παράδειγμα, οι επιτυχημένες παρεμβάσεις του ΣΑΤΕ στα θέματα της εξόφλησης των λογαριασμών έργων, των συντελεστών αναθεώρησης, στην διατήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Οργανώσεων ως μοναδικής προϋπόθεσης για την συμμετοχή στους δημόσιους διαγωνισμούς έργων της χώρας, ενώ διέκρινε τρία σημαντικά σημεία που πρέπει άμεσα ο Σύνδεσμος να παρέμβει:
• Να εξασφαλίσει διαφανή και ανόθευτη πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών έργων,
• Να εξασφαλίσει μεγαλύτερο τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τεχνικά έργα καθώς και να αναζητήσει επιπλέον πηγές χρηματοδότησης έργων κάθε μεγέθους προϋπολογισμού,
• Να συμβάλει στην επίλυση του σημαντικότατου ζητήματος των υπερβολικών εκπτώσεων.
Ειδικά για την ηλεκτρονική δημοπράτηση των έργων, μια διαδικασία την οποία ο ΣΑΤΕ διακηρύσσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο πλαίσιο του δραστικού περιορισμού της γραφειοκρατίας και, κυρίως, της εμπέ́δωσης διαφάνειας κατά τις δημοπρασίες, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ επεσήμανε, ότι τα προβλήματα είχαν εγκαίρως επισημανθεί αλλά η Γενική Γραμματεία Εμπορίου κώφευε. Τώρα τρέχει με συμπληρωματικές συμβάσεις να φτιά́ξει μια σωστή πλατφόρμα για τα έργα, αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμη, με αποτέλεσμα την πιθανή νέα παράταση στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες των έργων.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ